Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP2-2.4010.228.2023.2.PK), o którą wystąpiła spółka działająca w branży informatycznej. Oprócz pracowników ma w swoim zespole osoby prowadzące własne firmy (nazywa ich freelancerami). Są oni zaangażowani w świadczenie usług dla klientów, a także w wykonywanie wewnętrznych projektów.

Spółka zapytała skarbówkę o rozliczenie w kosztach specjalistycznych szkoleń dla takich współpracowników. Jak wyjaśniła, niektóre z nich mają ścisły związek z aktualnym projektem. Inne dotyczą ogólnych umiejętności bądź kompetencji.

Czy wydatki na organizację zajęć, wynagrodzenie wykładowców, wynajęcie sali, dojazdy i noclegi uczestników, egzaminy oraz certyfikaty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fiskus w interpretacji wskazał, że szkolenia podnoszą kwalifikacje freelancerów są przez nich wykorzystywane do wykonywania zadań dla spółki. Wydatki mają więc związek z jej działalnością gospodarczą i może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Spółka może rozliczyć w kosztach szkolenie dla freelancera