O interpretację wystąpił przedsiębiorca działający w trzyosobowej spółce cywilnej. W 2022 roku spółka ta wykupiła trzy leasingowane wcześniej samochody osobowe. Następnie, zgodnie z uchwałą wspólników, samochody zostały wycofane z majątku spółki i przekazane na ich potrzeby osobiste. Pojazdów nie wprowadzono do ewidencji środków trwałych, po zakończeniu leasingu nie rozliczano ich w kosztach uzyskania przychodów.

Wspólnicy zawarli też umowę o zniesieniu współwłasności samochodów. W jej rezultacie każdy z nich stał się wyłącznym właścicielem jednego auta. Pojazdy zostały zarejestrowane i są używane na cele prywatne.

Jeden ze wspólników zastanawia się nad darowizną swojego auta. W interpretacji zapytał, czy będzie musiał wykazać przychód z tego tytułu i zapłacić PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.340.2023.5.MR odpowiedział, że w takim przypadku przychodu i podatku nie będzie. Przypomniał, że zgodnie z kodeksem cywilnym darowizna jest nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. Darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu nie będzie wywoływało skutków podatkowych.

Czytaj więcej

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu bez PIT