W niekorzystnym dla podatników wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego chodziło o rozliczenie firmowych wyjść do restauracji, kina, teatru czy na kręgle. Uczestniczyły w nich zarówno osoby zatrudnione na etacie, jak i współpracownicy mający własne biznesy. Spółka przekonywała, że działają oni w zespołach i muszą się dobrze poznać, bo ułatwia to codzienną współpracę. Spotkania poprawiają relacje w firmie, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Fiskusa to nie przekonało, i kazał wyrzucić z podatkowych kosztów wydatki przypadające na samozatrudnionych. WSA w Rzeszowie uchylił interpretację. NSA przyznał jednak rację skarbówce, stwierdzając, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku na motywowanie współpracowników do lepszego prowadzenia własnego biznesu. Podkreślił, że firmę łączą z samozatrudnionymi powiązania biznesowe zakładające równorzędność i niezależność obu stron umowy. Oni sami organizują sobie działalność, tak aby przynosiła jak największe zyski. Firma, z którą współpracują nie musi ich motywować (wyrok NSA z 19 października 2022 r., sygn. II FSK 572/22).

Jak zauważa na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik, wojewódzkie sądy administracyjne, mimo stanowiska NSA, nadal wydają pozytywne dla podatników orzeczenia. Tak było na przykład w sprawie spółki rekrutującej specjalistów dla branży IT. Organizuje spotkania integracyjne dla pracowników i samozatrudnionych. Fiskus kazał jej podzielić wydatki i wyrzucić z kosztów uzyskania przychodów te, które dotyczą osób na umowach B2B. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu miał jednak inne zdanie. Przekonał go argument, że współpracownicy są stałym elementem całego zespołu, uczestnicząc w projektach na podobnej zasadzie jak pracownicy. Nie stanowią oni klientów spółki. Nie można więc uznać, że dotyczące ich wydatki są kosztami reprezentacji.

Zdaniem sądu „nie ma istotnego znaczenia forma umowy zawartej z daną osobą, ma natomiast znaczenie jednakowy cel wydatków, tj. nawiązanie i utrzymanie współpracy z najlepszymi współpracownikami oraz zwiększanie wydajności zespołu, a w konsekwencji osiągnięcie wyższych przychodów” (wyrok WSA w Poznaniu z 21 kwietnia 2023 r., sygn. I SA/Po 114/23).

Czytaj więcej

Firmy mają problem z rozliczeniem imprez integracyjnych