Wydatki na wybudowanie nieruchomości niemieszkalnych rozliczane są w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Co do zasady amortyzacja trwa aż 40 lat. Z przyjętej w czwartek nowelizacji ustaw o PIT i CIT wynika, że niektórzy przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) będą mogli rozliczyć koszty szybciej.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 do 170 proc. stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji nie może być krótszy niż dziesięć lat. Powyżej 170 proc. minimalny okres wynosi pięć lat.

Aby skorzystać z przyspieszonej amortyzacji nieruchomość musi się znajdować na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. stopy bezrobocia w kraju. Drugi warunek: wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy – ma być niższe niż 100 proc. dochodów dla wszystkich gmin.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

Przyspieszona amortyzacja dla firm inwestujących w biednych gminach