Pozytywną interpretację otrzymała spółka z branży informatycznej (numer interpretacji: 0111-KDIB2-1.4010.169.2023.3.BJ). Współpracuje ona ze specjalistami, którzy prowadzą własne firmy. Za swoje usługi wystawiają faktury. Muszą oni często wyjeżdżać do klientów, spotykają się też z przedstawicielami innych podmiotów z grupy. Spółka finansuje im przeloty i noclegi. Najczęściej współpracownik płaci za samolot i hotel (czasami dochodzą też opłaty za taksówki czy bilety komunikacji miejskiej), a następnie wykazuje wydatki na fakturze dla spółki. Nazywane są „wynagrodzeniem dodatkowym w związku z umową”. Spółka co miesiąc opłaca całą fakturę (wynagrodzenie główne i dodatkowe). Zdarza się też, że przelew za bilety i noclegi od razu idzie z jej rachunku.

Spółka przedstawiła szereg argumentów, że może zwroty może rozliczać w kosztach CIT. Wśród nich wskazała, że współpracownicy podróżują w jej interesie, a zwrot wydatków za wyjazdy to obowiązek wynikający z zawartych ze współpracownikami umów (kontrakty B2B). Co więcej, spółka decyduje się na finansowanie wydatków tylko wtedy, gdy wyjazd służbowy jest konieczny i wynika z konkretnych, bieżących potrzeb biznesowych. Kolejny argument: w czasie wyjazdów współpracownicy nabywają nowe umiejętności i podnoszą swoje kwalifikacje.

Te argumenty przekonały fiskusa, który potwierdził, że wydatki na wyjazdy samozatrudnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Samolot i hotel dla współpracownika w kosztach CIT