O interpretację wystąpił przedsiębiorca zajmujący się handlem w branży budowlanej, który nabył wspólnie z córką budynek mieszkalny jednorodzinny. Poprzedni właściciel wykorzystywał parter na działalność gospodarczą. Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży w akcie notarialnym zaznaczono, że przedsiębiorca zrobi na parterze magazyn, a później, po rozbudowie, będzie tam sklep. Natomiast część mieszkalną, która znajduje się na piętrze, będzie użytkowała córka.

Obecnie budynek jest klasyfikowany jako mieszkalny. Przedsiębiorca zamierza zainwestować i dobudować część handlowo-usługową. Po wykonaniu inwestycji zmieni się klasyfikacja budynku. Na działalność gospodarczą będzie wykorzystywane około 67 proc. nieruchomości.

Czy w takim przypadku będzie mógł amortyzować firmową część budynku? Fiskus w interpretacji przypomniał, że wprowadzony przez Polski Ład zakaz amortyzacji nie obejmuje budynków i lokali użytkowych. Skoro więc przedsiębiorca wykorzystuje na działalność nieruchomość niemieszkalną, to może nadal naliczać odpisy amortyzacyjne (od części przeznaczonej na biznes). „Wartością początkową budynku niemieszkalnego jest cena jego nabycia, wynikająca z aktu notarialnego oraz suma wydatków na ulepszenie” – wskazała skarbówka w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.559.2023.3.MG.

Czytaj więcej

Sklep to nie dom, więc zakaz amortyzacji nie obowiązuje