Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2023 r. (0114-KDIP2-2.4010.269.2023.2.KW), o którą wystąpiła spółka z branży informatycznej. Zatrudnia pracowników, którzy działają w systemie hybrydowym. Z przyjętego regulaminu wynika, że praca jest wykonywana głównie w formie zdalnej. Jeśli jednak zażyczy sobie tego dyrektor zarządzający, to informatycy muszą zjawić się w biurze (np. na spotkanie z kontrahentem czy szkolenie). Dojeżdżają z różnych części Polski i na różne sposoby – samochodem, pociągiem, autobusem, niektórzy przylatują nawet samolotem. Spółka zwraca im wydatki. Płaci też za przejazdy taksówką, a także noclegi (jeżeli pracownicy muszą zostać dłużej w biurze). Jak zaznaczyła, dojazdy do biura nie są podróżą służbową, o której mowa w przepisach kodeksu pracy.

Fiskus uznał w tej sytuacji, że zwrot wydatków na dojazdy i zakwaterowanie ma związek ze świadczonymi usługami, więc leży w interesie spółki. Bez osobistego stawiennictwa pracownicy nie wykonaliby bowiem powierzonych zadań, które są niemożliwe do realizacji w systemie pracy zdalnej.

Czytaj więcej

Dojazdy do pracy na rachunek fiskusa