Kanwą orzeczenia, który na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Aleksandra Tarka, był wniosek o interpretację podatkową. Wystąpił o nią udziałowca spółki z o.o., który do 1 stycznia 2018 roku prowadził jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną PIT. Podatnik podkreślił, że wówczas zyski z działalności w nieprzeznaczanej na jego prywatne potrzeby były kumulowane w firmie i służyły jej bieżącemu finansowaniu oraz rozwojowi. Przedsiębiorca przekształcił firmę w spółkę z o.o., która zgodnie z art. 553 k.s.h. jest prawnym następcą wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształconego. W związku z przekształceniem został przygotowany bilans spółki na dzień otwarcia. Zyski wypracowane w jednoosobowej firmie zaś zostały wykazane w kapitale własnym na odpowiednich kontach – tj. kapitał/fundusz podstawowy oraz zysk/strata z lat ubiegłych. Podatnik podkreślił, że nie zostały przed przekształceniem przekazane na jego prywatne konto. Teraz planowana jest wypłata ze spółki zysków wypracowanych w prowadzonej wcześniej działalności, co będzie jasno wynikało z uchwały. Podatnik chciał potwierdzenia, że wypłata środków przez spółkę będzie dla przekształconego przedsiębiorcy w PIT czynnością neutralną podatkowo. A to dlatego, że chodzi o pieniądze, które już raz podlegały opodatkowaniu jako przychód z jednoosobowej działalności.

Takiego potwierdzenia od fiskusa jednak nie otrzymał. Urzędnicy wskazali, że po przekształceniu istnieje spółka, która posiada określony majątek, i to niezależnie od tego, czy całość majątku przekształcanego przedsiębiorcy zostanie przekazana na kapitał zakładowy czy też częściowo na kapitał zapasowy. Dlatego dokonanie przez spółkę powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy na jego rzecz jako udziałowca wypłaty odpowiadającej części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia poprzez obniżenie kapitału zapasowego to przychód z udziału w zyskach osób prawnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Podatnik zaskarżył interpretację do sądu, i dwukrotnie wygrał. WSA zwrócił uwagę uwagę, że sostanowisko fiskusa doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, co jest niedopuszczalne. Tę ocenę podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II FSK 327/21).

Czytaj więcej

NSA: zakazany podwójny PIT od wypłat spółki z o.o. powstałej z JDG