Taką interpretację podatkową dostała podatniczka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie HR. Rozpoczęła prawnicze studia licencjackie, aby rozszerzyć swoją działalność o wspieranie kontrahentów w kwestiach prawnych i administracyjnych.

Zapytała czy czesne może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Była pewna, że tak, bowiem na studiach pozna prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, cywilne, a to wszystko przyda jej się podczas współpracy z kontrahentami. Dzięki nabytej wiedzy będzie mogła doradzać im na przykład, czy planowane rozwiązania dotyczące pracowników są zgodne z kodeksem pracy.

Fiskus był jednak innego zdania. W interpretacji nr 0112-KDWL.4011. 66.2023.2.JK wyjaśnił, że kosztem mogą być wydatki na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej. Tymczasem w tym przypadku, studia zostały podjęte jeszcze przed rozszerzeniem zakresu działalności o wspieranie pracodawców w kwestiach prawnych i administracyjnych. Dlatego wydatków na czesne nie można zaliczyć do podatkowych kosztów. Uznano więc, że są to wydatki osobiste.

Czytaj więcej

Fiskus: studia prawnicze niepotrzebne w firmie doradztwa personalnego