Taką interpretację otrzymała spółka z o.o., która organizuje imprezę jubileuszową. Zaprosiła na nią pracowników, przedstawicieli właściciela, członków rady nadzorczej, urzędników samorządowych, kontrahentów. Wszystkich z osobami towarzyszącymi. Firma zapytała, czy wydatki na zorganizowanie imprezy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fiskus w interpretacji z 12 października 2023 r. (0111-KDIB1-1.4010.436. 2023.1.SG) stwierdził, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki przypadające na pracowników (wraz z osobami towarzyszącymi – zarówno członkami rodzin, jak innymi). Uznał bowiem, że wydatki te posłużą integracji oraz poprawie atmosfery w pracy. Fiskus zastrzegł jednak, że rozliczenie kosztów będzie możliwe wtedy, gdy spółka jest w stanie wyodrębnić wydatki przypadające na tę grupę uczestników imprezy. Dodał też, że do kosztów nie wolno zaliczać zakupów alkoholu.

Z kolei wydatki, które przypadają na przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz kontrahentów (wraz z osobami towarzyszącymi) fiskus uznał za wydatki na reprezentację, która jest z kosztów wyłączona.

Skarbówka nie zgodziła się też na rozliczenie wydatków dotyczących przedstawicieli właściciela spółki oraz członków rady nadzorczej (wraz z osobami towarzyszącymi). W tym przypadku wskazano, że są one wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT. Przepis ten wymienia wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Czytaj więcej

Jubileusz w kosztach, ale bez kontrahentów i urzędników