Ulga na robotyzację: jak ją rozliczyć w spółce jawnej

Każdy wspólnik spółki jawnej może odliczyć kwotę ulgi na robotyzację ustaloną jako iloczyn kwoty stanowiącej 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę na robotyzację w danym roku podatkowym oraz przysługującego mu udziału w zysku spółki.

Publikacja: 06.11.2023 14:09

Ulga na robotyzację: jak ją rozliczyć w spółce jawnej

Foto: Adobe Stock

Polski Ład wprowadził kilka ulg mających na celu wsparcie transformacji cyfrowej, rozwój robotyzacji przemysłowej i zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych. Jedną z nich jest ulga na robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb dodanym od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przy tym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

A jak mogą rozliczyć ulgę osoby fizyczne – wspólnicy spółek osobowych, np. spółki jawnej? Mówi o tym interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2023 r. (0114-KDIP3-2.4011. 706.2023.2.MT).

„Spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, będąca spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych” – czytamy w interpretacji.

W sytuacji gdy spółka niebędąca osobą prawną ponosi koszty uzyskania przychodów na robotyzację, jej wspólnicy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na robotyzację na zasadach i warunkach określonych w art. 52jb ustawy o PIT. Każdy wspólnik takiej spółki może więc odliczyć kwotę ulgi na robotyzację ustaloną jako iloczyn kwoty stanowiącej 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę na robotyzację w danym roku podatkowym oraz przysługującego mu udziału w zysku spółki.

Czytaj więcej

Wspólnik spółki jawnej skorzysta z ulgi na robotyzację

Polski Ład wprowadził kilka ulg mających na celu wsparcie transformacji cyfrowej, rozwój robotyzacji przemysłowej i zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych. Jedną z nich jest ulga na robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb dodanym od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przy tym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PIT & CIT & VAT
Świąteczne spotkania w kosztach firmy. Uwaga na współpracowników i gości
PIT & CIT & VAT
Kiedy spółka może skorzystać z ulgi IP Box? Jest ważny wyrok NSA
PIT & CIT & VAT
To ostatnia szansa na prezenty do 2 tys. zł bez PIT
PIT & CIT & VAT
Dzięki prenumeracie można zaoszczędzić na podatku
PIT & CIT & VAT
Drogi zegarek w kosztach firmy? Jest najnowsza interpretacja fiskusa
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości