O interpretację wystąpiła spółka, która jest producentem wiązek kablowych do pojazdów samochodowych. Udało jej się podpisać kontrakt na nowy projekt i ma przez kilka lat dostarczać klientowi swoje wyroby. Jeden z warunków postawionych przez kontrahenta to uiszczenie jednorazowej opłaty za wybór do realizacji projektu (tzw. Nomination Fee), która ma pokryć wydatki związane z analizą oferty. Spółka zapytała, czy opłatę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fiskus w interpretacji nr 0111-KDWB.4010.82.2023.3.BB odpowiedział twierdząco. Uznał bowiem, że wydatek pozostaje bowiem w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami. „Zatem opłata poniesiona na rzecz klienta za wybranie spółki do realizacji projektu, będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów” – wskazano w interpretacji.

Zastrzeżono jednak, że taka konkluzja jest poprawna, o ile opisane we wniosku czynności mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Przypomniano, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 66 ustawy o CIT nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki oraz wartość przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 Kodeku karnego (przepis ten mówi o przekupstwie).

Czytaj więcej

Opłata jest kosztem, jeśli to nie przekupstwo