Wyrok zapadł na kanwie spółki z branży budowlanej, która kupiła kilka nieruchomości. Będą one wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Strony podpisały umowę u notariusza, został w niej wykazany VAT, a spółka zapłaciła należną kwotę. Sprzedawcy nie wystawili jednak faktury, dlatego firma miała wątpliwości, czy może odliczyć VAT na podstawie samej umowy. Wyjaśniła, że zawiera ona wszystkie kluczowe dla faktury elementy (przewidziane w art. 106e ust. 1 ustawy VAT).

Skarbówka się na to nie zgodziła. Wskazała bowiem, że umowa jest porozumieniem dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa i obowiązki. Nie można przypisać jej waloru faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Nie stanowi więc podstawy do odliczenia podatku.

Inne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1473/23). Uznał, że nie ma przeszkód prawnych, aby spółka odliczyła VAT z umowy sprzedaży. Bezsporne jest bowiem zaistnienie zdarzenia gospodarczego, tj. nabycia nieruchomości. Bezsporne jest również, że transakcja podlegała VAT. Spełniony jest także warunek nabycia towarów do wykonywania czynności opodatkowanych - wyliczył sąd. 

Czytaj więcej

Nie ma faktury? Sąd: do odliczenia VAT wystarczy umowa