Tyle wyniosą stawki karty podatkowej w 2024 roku

W związku z wysoką inflacją stawki karty podatkowej wzrosną w przyszłym roku o ponad 13 proc. w porównaniu do stawek obowiązujących w 2023 r.

Publikacja: 20.12.2023 10:29

Tyle wyniosą stawki karty podatkowej w 2024 roku

Foto: Adobe Stock

Jak przypomina na łamach „Rzeczpospolitej” Julita Karaś-Gasparska, karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania – kwota podatku jest stała i wynika z decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązki podatników na karcie są ograniczone do minimum, w szczególności nie muszą oni prowadzić ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów ani składać zeznań podatkowych.

Autorka przypomina jednak, że na mocy przepisów tzw. Polskiego Ładu od 2022 r. z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy kontynuujący opodatkowanie w tej formie, a więc ci, którzy byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 r. i po 31 grudnia 2021 r. nie zrezygnowali z karty podatkowej ani nie utracili do niej prawa. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Wysokość karty podatkowej jest określana w decyzji naczelnika urzędu skarbowego i zależy m.in. od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych osób,
  • liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności,
  • stawek miesięcznych lub granic stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie przez podatnika 60. roku życia czy orzeczenie stopnia niepełnosprawności,
  • indywidualnych wniosków podatników, np. z powodu oczywiście zbyt wysokiej stawki podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności.

Ze stawkami karty podatkowej na 2024 rok można zapoznać się tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230001279/O/M20231279.pdf

Czytaj więcej

W przyszłym roku wzrosną stawki karty podatkowej
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty