Sąd: odmowę wypłaty środków z zajętego konta spółki można zaskarżyć

Na postanowienie wydane w trybie art. 166a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie norm prawa konstytucyjnego, unijnego i międzynarodowego - uznał WSA we Wrocławiu.

Publikacja: 21.12.2023 19:11

Sąd: odmowę wypłaty środków z zajętego konta spółki można zaskarżyć

Foto: Adobe Stock

Chodzi o zajęcie kont bankowych podatnika jako zabezpieczenie jeszcze przed wydaniem decyzji. W przepisach przewidziano co prawda tryb zwolnienia z zabezpieczenia środków koniecznych do wykonywania działalności, ale urzędnicy skarbówki się do tego nie kwapią. Co więcej, ich zdaniem nie ma też możliwości zaskarżenia odmowy zwolnienia takich środków.

Tak było w sprawie spółki, której konto zostało zajęte na poczet dopiero przybliżonej zaległości w VAT, a więc jeszcze przed decyzją. Niedługo po tym spółka wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na wypłatę z zajętego konta ok. 190 tys. zł. Pieniądze miały zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązań koniecznych do wykonania działalności, w tym m.in. opłacenia rachunków za usługi pocztowe, kurierskie, transportowe czy wynagrodzeń pracowników.

Fiskus odmówił, wskazując, że potencjalne zaległości zostały oszacowane na ponad 4 mln zł, a wartość zajętego majątku w niewielkim stopniu zabezpieczyła wykonanie przyszłego obowiązku ich zapłaty.

Kiedy sprawa trafiła do sądu, fiskus wniósł o odrzucenie skargi, podnosząc, że w spornym przypadku prawo do skargi spółce w ogóle nie przysługuje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygnatura akt: I SA/Wr 198/23) był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że VAT i związane z nim wszelkie postępowania – w tym zabezpieczające – wchodzą w obszar stosowania prawa Unii Europejskiej. Dlatego uznano, że na postanowienie wydane w trybie art. 166a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie norm prawa konstytucyjnego, unijnego i międzynarodowego.

PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty