Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.618.2023.1.MZ), którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisał Przemysław Wojtasik.

Otrzymał ją przedsiębiorca, planujący rozszerzenie swojej działalności o usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W tym celu zawarł przedwstępną umowę na zakup lokalu. Przedsiębiorca zaznaczył, że jest to lokal niemieszkalny znajdujący się w budynku niemieszkalnym. Po nabyciu nieruchomości wprowadzi go do ewidencji środków trwałych. Lokal będzie wykorzystywany wyłącznie do usług krótkoterminowego zakwaterowania. Dochody mają być rozliczane w biznesie.

Skarbówka uznała, że przedsiębiorca może amortyzować taką nieruchomość. „Będzie miał Pan prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu (który jak Pan wskazał będzie stanowił lokal użytkowy – niemieszkalny) wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej” – wskazano w interpretacji.

Przypomnijmy, iż tzw. Polski Ład wprowadził zmiany w amortyzacji podatkowej, które wyłączają z kosztów podatkowych odpisy od budynków i lokali mieszkalnych. Wskazano, że dla budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. podatnicy na zasadach obowiązujących przed zmianą mogą zaliczać amortyzację do kosztów tylko przez rok, tj. do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. już nie.

Czytaj więcej

Można amortyzować lokal, który nie jest mieszkaniem