Taka zasada będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., a wprowadza ją ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Obecnie dotacje są zwolnione z podatku, ale odpisów amortyzacyjnych nie można zaliczyć do kosztów. Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorca będzie mógł rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją bądź subwencją. Ale jednocześnie musi wykazać taką dotację (subwencję) w przychodach i opodatkować. Powinien o tym zawiadomić urząd skarbowy (nowe przepisy mówią o pisemnym oświadczeniu). Ma na to czas do upływu terminu złożenia zeznania za rok, w którym otrzymał dofinansowanie.

Firma będzie mogła więc wybrać, czy zostaje na starych zasadach (nie ma przychodu i kosztu), czy przechodzi na nowe (jest przychód i koszt).

Na co się zdecydować? - Na przykład dla przedsiębiorców, którzy są na stracie, korzystniejsze mogą być nowe zasady. Podatku teraz i tak nie płacą, nie zaszkodzi więc im wykazanie dotacji po stronie przychodów. A odpisy amortyzacyjne mogą się przydać w latach, w których będą już mieli dochody – mówi „Rzeczpospolitej” Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy, menedżer w kancelarii ITA DP. Zaznacza przy tym, że takie planowanie może spełniać kryteria schematu podatkowego (tzw. MDR) i powinno być zgłoszone fiskusowi.

Czytaj więcej

Jeśli dotacja jest przychodem, amortyzacja będzie kosztem