Dotychczas zyski z udziałów w funduszach kapitałowych były opodatkowane 19 proc. zryczałtowanym PIT, a rozliczeniem zajmował się płatnik (czyli fundusz). Obliczał podatek, pobierał go i odprowadzał do urzędu skarbowego. Inwestor nie musiał się nim przejmować. Minusem było to, że nie mógł kompensować zysku ze stratami z innych inwestycji.

Od 1 stycznia 2024 roku płatnik już nie wyręczy inwestora. Wyśle mu informację PIT-8C, a na jej podstawie inwestor będzie musiał wykazać dochód (przychód minus koszty) w zeznaniu rocznym PIT-38. I odprowadzić podatek (nadal wynosi 19 proc.).

Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, inwestor w rozliczeniu rocznym będzie mógł uwzględnić straty z innych inwestycji. Może to spowodować, że podatku nie zapłaci.

Czytaj więcej

Zmiana w PIT: inwestor samodzielnie rozliczy zyski z funduszy kapitałowych