Zmiana formy opodatkowania: skala, ryczałt czy linowy PIT - co wybrać

Do 20 lutego przedsiębiorcy mają czas na zmianę formy opodatkowania na 2024 rok.

Publikacja: 08.01.2024 11:53

Zmiana formy opodatkowania: skala, ryczałt czy linowy PIT - co wybrać

Foto: Adobe Stock

Obecnie do wyboru są trzy formy opodatkowania: skala PIT, podatek liniowy oraz ryczałt. Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 r. mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują opodatkowanie kartą.

Wybierając formę opodatkowania trzeba rozważyć kilka kwestii.

Po pierwsze stawkę podatku. Na skali wynosi 12 i 32 proc. Niższy podatek zapłacimy od dochodu do 120 tys. zł rocznie. W tym 30 tys. zł, czyli tzw. kwota wolna, jest w ogóle nieopodatkowane. Na liniówce PIT wynosi 19 proc. dochodu. Na ryczałcie stawek jest kilka, liczymy je od przychodu (bez kwoty wolnej).

Druga kwestia to koszty biznesu. Na skali oraz liniówce odliczamy je od przychodu. W efekcie płacimy podatek od dochodu. Na ryczałcie nie ma takiej możliwości, daninę liczymy od samego przychodu. Koszty więc nam przepadają.

Trzecia: składka zdrowotna. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali liczą ją od dochodu, stawka to 9 proc. Na liniowym PIT wynosi 4,9 proc. U ryczałtowców jej wysokość zależy od przychodów (są podzieleni na trzy grupy). Na ryczałcie i liniówce można odliczyć część albo całą składkę.

Czwarta: ulgi, uzależnione od formy opodatkowania. Przykładowo, na ryczałcie bądź liniówce nie rozliczymy się razem z małżonkiem. Nie skorzystamy też z odpisu od podatku na dzieci. Na skali są takie możliwości.

Wybierając formę opodatkowania trzeba też pamiętać o ustawowych wyłączeniach. Na przykład z ryczałtu mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego (w 2024 r. jest to 9 218 200 zł). Ryczałtu nie może wybrać także podatnik, który m.in. osiąga przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy przychody z prowadzenia apteki. Z kolei wybór wybór podatku liniowego jest możliwy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik pracował na rzecz byłego pracodawcy (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Aby zmienić formę opodatkowania, należy sporządzić na piśmie oświadczenie i złożyć je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Można to także zrobić za pośrednictwem CEIDG, poprzez zmianę danych we wpisie. Podatnik ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Czytaj więcej

Do 20 lutego można zmienić formę opodatkowania
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty