Skala PIT, ryczałt czy liniowy? To ostatnie chwile na decyzję

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania na 2024 rok.

Publikacja: 20.02.2024 14:24

Skala PIT, ryczałt czy liniowy? To ostatnie chwile na decyzję

Foto: Adobe Stock

- Od decyzji zależy nie tylko wysokość podatku, ale także składki zdrowotnej. Dlatego sporządzając kalkulację trzeba sumować obciążenia. Może np. okazać się, że wybierając skalę płacimy mniejszy podatek, ale za to wyższą składkę zdrowotną, i w rezultacie ta forma jest niekorzystna – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Michałowska, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego Meritum.

Przypomnijmy, iż obecnie do wyboru są trzy formy opodatkowania: skala PIT, podatek liniowy oraz ryczałt. Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 r. mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują opodatkowanie kartą.

Wybierając formę opodatkowania trzeba rozważyć kilka kwestii.

Stawki podatku na skali, liniówce i ryczałcie

Po pierwsze stawkę podatku. Na skali wynosi 12 i 32 proc. Niższy podatek zapłacimy od dochodu do 120 tys. zł rocznie. W tym 30 tys. zł, czyli tzw. kwota wolna, jest w ogóle nieopodatkowane. Na liniówce PIT wynosi 19 proc. dochodu. Na ryczałcie stawek jest dziesięć, liczymy je od przychodu (bez kwoty wolnej).

Co więcej, na liniówce i ryczałcie nie ma kwoty wolnej, dlatego podatek zapłacimy nawet przy niewielkich zarobkach

Koszty

Druga ważna kwestia to koszty biznesu. Na skali oraz liniówce odliczamy je od przychodu. W efekcie płacimy podatek od dochodu. Na ryczałcie nie ma takiej możliwości, daninę liczymy od samego przychodu. Koszty więc nam przepadają.

Składka zdrowotna

Kolejna istotna sprawa to składka zdrowotna. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali liczą ją od dochodu, stawka to 9 proc. Na liniowym PIT wynosi 4,9 proc. U ryczałtowców jej wysokość zależy od przychodów (są podzieleni na trzy grupy). Na ryczałcie i liniówce można odliczyć część albo całą składkę.

Ulgi

Podejmując decyzję o wyborze formy rozliczeń powinniśmy też sprawdzić, z jakich możemy skorzystać preferencji. Najwięcej mają przedsiębiorcy na skali, którzy mogą rozliczyć się razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Mogą też skorzystać z ulgi na dzieci (odpis od podatku). Ryczałtowcy i liniowcy mają mniejsze możliwości.

Wybierając formę opodatkowania trzeba też pamiętać o ustawowych wyłączeniach. Na przykład z ryczałtu mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego (w 2024 r. jest to 9 218 200 zł). Ryczałtu nie może wybrać także podatnik, który m.in. osiąga przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy przychody z prowadzenia apteki. Z kolei wybór wybór podatku liniowego jest możliwy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik pracował na rzecz byłego pracodawcy (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy na liniowym PIT oraz skali zapłacą 4 proc. daniny solidarnościowej od dochodu powyżej 1 mln zł. Na ryczałcie jej nie ma.

Jak zmienić formę opodatkowania

Aby zmienić formę opodatkowania, należy sporządzić na piśmie oświadczenie i złożyć je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Można to także zrobić za pośrednictwem CEIDG, poprzez zmianę danych we wpisie. Podatnik ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Czytaj więcej

Skala PIT, ryczałt czy liniowy. Przedsiębiorcy muszą wybrać do 20 lutego

- Od decyzji zależy nie tylko wysokość podatku, ale także składki zdrowotnej. Dlatego sporządzając kalkulację trzeba sumować obciążenia. Może np. okazać się, że wybierając skalę płacimy mniejszy podatek, ale za to wyższą składkę zdrowotną, i w rezultacie ta forma jest niekorzystna – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Michałowska, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego Meritum.

Przypomnijmy, iż obecnie do wyboru są trzy formy opodatkowania: skala PIT, podatek liniowy oraz ryczałt. Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 r. mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują opodatkowanie kartą.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Fiskus zmienił zdanie w sprawie zwolnienia z VAT usług dietetycznych
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku? Co na to skarbówka
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo
PIT & CIT & VAT
NSA: bezzwrotna pomoc z rządowego programu nie korzysta ze zwolnienia w CIT
PIT & CIT & VAT
Fiskus: najpierw prawomocne orzeczenie, później rozliczenie straty