Co można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję? Jest wyrok

W ramach ulgi na ekspansję firma nie może odliczyć pensji pracowników za opracowanie przez nich dokumentacji ofertowej czy przetargowej - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Publikacja: 22.02.2024 12:49

Co można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję? Jest wyrok

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku przepisami Polskiego Ładu wydatki na ekspansję, które są kosztem uzyskania przychodów, można dodatkowo odliczyć od dochodu. Do 1 mln zł rocznie.

W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyjaśnił, że ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz firm niepowiązanych.

Orzeczenie dotyczyło spółki, która chciała skorzystać właśnie z ulgi na ekspansję. Firma wystąpiła o interpretację, ponieważ miała kilka wątpliwości. Chciała m.in. potwierdzenia, że preferencją objęte są koszty ofertowe w postaci wydatków na wynagrodzenia wybranych pracowników działu handlowego, konstrukcyjnego i technologicznego za czas pracy na przygotowanie kalkulacji cenowej produktów na potrzeby dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu oraz w celu składania ofert.

Fiskus wyjaśnił, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w związku z ulgą na ekspansję są te z art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. b-c ustawy o CIT. A to wydatki na zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz ich zakwaterowania i wyżywienia.

WSA (sygn. akt: I SA/Bk 465/23) przyznał rację skarbówce. Oznacza to, że sporne wydatki na wynagrodzenia pracownicze za czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym firmom nie podlegają uldze.

Sąd przyznał, że inna sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby spółki zleciła wykonanie dokumentacji przetargowej czy ofertowej firmie zewnętrznej. Wówczas w grę wchodziłby art. 18eb ust. 7 pkt 5 ustawy o CIT.

Czytaj więcej

Ulga na ekspansję: wydatki na wynagrodzenia pracowników bez odliczenia


PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty