Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2024 r. (nr0115-KDIT3. 4011. 773. 2023.1.PS).

Otrzymał ją przedsiębiorca, który zamierza nabyć lokal usługowy. Jak wyjaśnił we wniosku, jego zakup ma być sfinansowany środkami z dwóch kredytów. Weźmie je razem z małżonką, z którą ma wspólność majątkową. Pierwszy kredyt zostanie zabezpieczony mieszkaniem należącym do majątku odrębnego mężczyzny, drugi lokalem, który jest odrębną własnością żony.

Skarbówka w interpretacji przypomniała, że wydatki na spłatę samego kredytu nie są, co do zasady, kosztem uzyskania przychodów. Można natomiast rozliczyć odsetki, jeśli środki z kredytu zostaną przeznaczone na potrzeby firmy. 

Fiskus przyznał, że ustawa o PIT nie uzależnia możliwości rozliczenia odsetek od klasyfikacji, rodzaju czy nazwy kredytu. Nie decyduje też treść umowy z bankiem. Skarbówka wyjaśniła, że jeśli między małżonkami jest wspólność majątkowa nie ma znaczenia, z czyjego rachunku (męża czy żony) spłacane są odsetki i kto zaciągnął kredyt. Dla rozstrzygnięcia, czy można je rozliczyć w firmie, najważniejsze jest to, na co zostały wydane pieniądze z kredytu, a skoro w tym przypadku środki z kredytu mają być w całości przeznaczone na działalność przedsiębiorcy (zakup lokalu usługowego), odsetki można zaliczyć do kosztów.

Czytaj więcej

Odsetki w kosztach męża, choć kredyty są też na żonę