Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która zajmuje się handlem detalicznym w sieci franczyzowej. Chciała ona rozliczyć zakupioną motorówkę w kosztach CIT. Wydatki na jej nabycie zamierzała amortyzować, a do kosztów zaliczyć rozłożone w czasie odpisy amortyzacyjne. Inne wydatki (opłaty portowe, serwisy, naprawy, wyposażenie, ubezpieczenie, eksploatacja) byłyby rozliczane na bieżąco.

Firma argumentowała, że na łódce organizowane są szkolenia, które podnoszą kompetencje zatrudnionych osób. Na zebraniach omawia się wyniki działalności operacyjnej oraz ustala bieżącą strategię handlową. Natomiast imprezy integracyjne wiążą pracowników z firmą. Co więcej, na burcie znajduje logo firmy, a w innych miejscach oznaczenia graficzne.

Skarbówka (numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.765.2023.1.RH) uznała, że motorówka nie może być środkiem trwałym, ponieważ nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej spółki, czyli w handlu detalicznym w sieci franczyzowej.

Urzędnicy nie dopatrzyli się również związku pomiędzy wydatkami na utrzymanie motorówki (ubezpieczenie, wyposażenie, opłaty portowe, naprawy, serwis), a przychodami z działalności. „Jako fakt notoryjny należy uwzględnić, że głównym celem posiadania łodzi motorowej, wynikającym z istoty takiej jednostki, nie jest cel gospodarczy, lecz rekreacyjny, turystyczny czy sportowy” – uzasadnili.

Czytaj więcej

Fiskus: łódka jest do rekreacji, a nie do prowadzenia biznesu