NSA: wypłata za nadgodziny dla byłego pracownika w ramach ugody podlega PIT

Pieniądze wypłacone byłemu pracownikowi za nadgodziny na podstawie ugody sądowej nie są zwolnione z PIT - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja: 28.03.2024 09:24

NSA: wypłata za nadgodziny dla byłego pracownika w ramach ugody podlega PIT

Foto: Adobe Stock

Orzeczenie, które na łamach „Rzeczpospolitej” opisuje Aleksandra Tarka dotyczyło kwoty wypłaconej byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej.

Pracownik wniósł powództwo do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W trakcie procesu strony doszły do porozumienia. Umowa została rozwiązana bez obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dodatkowo została zawarta ugoda sądowa, w której były pracodawca zobowiązał się zapłacić za nadgodziny.

Firma stała na stanowisku, że nie musi potrącać od tego zaliczek na podatek, bo odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody przed sądem pracy korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

Fiskus był jednak innego zdania. Uznał, że świadczenie wypłacone na podstawie ugody sądowej zawartej z pracownikiem stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Ma bowiem zrekompensować zarobek, jaki zatrudniony mógłby otrzymać, gdyby do rozwiązania umowy nie doszło.

Sprawa trafiła na wokandę, ale pracodawca dwukrotnie przegrał. Najpierw racji nie przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt  II FSK 832/21).

Sędzia NSA Antoni Hanusz wyjaśnił, że ugoda i sporne odszkodowanie są ściśle związane ze stosunkiem pracy, dlatego nie korzystają ze zwolnienia.

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj więcej

Od wywalczonej zapłaty za nadgodziny jest PIT
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty