Potwierdza to ostatnia interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL2-2.4011.225.2024.2.MW, którą na łamach „Rzeczpospolitej” opisał Przemysław Wojtasik.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca działający w branży transportowej, który dla swojego klienta świadczy tzw. usługi wspomagające. W ich ramach na przykład pełni dyżury telefoniczne, na które musi się zgłosić w ciągu godziny od wezwania. Tymczasem baza klienta znajduje się w miejscowości oddalonej o 300 kilometrów od miasta, w którym przedsiębiorca jest zameldowany i ma zarejestrowaną działalność. W tej sytuacji wynajął pokój w pobliżu bazy swojego kontrahenta.

We wniosku zapytał, czy może rozliczać czynsz w kosztach swojej firmy? Skarbówka nie miała nic przeciwko temu. Urzędnicy uznali, iż skoro wynajęcie pokoju jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, to wydatki na czynsz mają związek z firmowym przychodem. Nie są to wydatki osobiste, można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Wynajęty pokój można rozliczyć w kosztach firmy. Jest interpretacja