Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2024 r. (nr 0114-KDIP3-2.4011.597.2022. 11.AC).

Jak przypomina na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, Polski Ład wprowadził od 1 stycznia 2022 roku zakaz odliczania składek zdrowotnych od podatku. Przed tą datą można być odliczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru. Wielu przedsiębiorców jeszcze w 2021 r. zapłaciło składkę za grudzień (którą normalnie zapłaciliby dopiero w styczniu). I odliczyli ją od podatku. Byli też tacy, którzy w grudniu 2021 r. zapłacili również składki za 2022 r. aby maksymalnie zwiększyć ulgę. Jednym z nich był doradca podatkowy prowadzący własną firmę, który pod koniec 2021 r. dokonał dwunastu przelewów składki zdrowotnej, już za okres styczeń-grudzień 2022 r. Złożył  dwanaście deklaracji ZUS DRA. W każdej za podstawę wymiaru składki przyjął 10 tys. zł. Przedsiębiorca nie odliczył tych składek w zeznaniu za 2021 rok. Chciał natomiast skorzystać ulgi przez korektę deklaracji.

Fiskus początkowo odmówił wydania interpretacji. Zażądał, aby aby przedsiębiorca doprecyzował, czy składki zostały zapłacone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Doradca tego nie zrobił, a sprawa trafiła do sądu, który stanął po stronie przedsiębiorcy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2 sierpnia 2023 r., sygn. I SA/Gl 136/23).

Skarbówka została zobowiązana do wydania interpretacji. Stwierdziła w niej, że przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia. Wyjaśniono, że o prawie do odliczenia decyduje data wpłaty składek, natomiast nie ma znaczenia za jaki okres zostały uiszczone.

Czytaj więcej

Nadpłaciłeś składkę zdrowotną? Fiskus zgadza się na ulgę