Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Jak poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman, z tej możliwości korzysta dziś około 5 tys. podatników.

Uruchomienie KSeF będzie w praktyce oznaczało obowiązkowe wystawianie faktur w jednolitej formie elektronicznej. Trafiałyby one najpierw od wystawcy faktury do „okienka” w systemie informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej, a dopiero potem do odbiorcy.

Obowiązek ten miał co do zasady wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. W styczniu br. resort finansów poinformował, że KSeF nie wejdzie w życie w 2024 roku. - Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu – tłumaczył wówczas Andrzej Domański, minister finansów.

Pod koniec kwietnia resort poinformował, że system będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Czytaj więcej

Sejm odsuwa termin uruchomienia KSeF