Piątek 17 maja to ostatni dzień na wypełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji przepisów o dostosowaniu miejsca pracy do wymogów BHP. Zgodnie z nimi pracownik korzystający z przenośnego systemu komputerowego przez połowę dobowego czasu pracy musi mieć zapewniony stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę umożliwiającą ustawienie laptopa tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu. Powinien też otrzymać dodatkową klawiaturę i mysz, a jeśli sobie zażyczy – także podnóżek.

Znowelizowane rozporządzenie definiuje także, że stanowiskiem pracy jest przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem podstawowym, krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym. W załączniku do dokumentu wskazano między innymi, że krzesło, na którym siedzi pracownik, musi mieć podstawę z kółkami, możliwość regulacji w taki sposób, by nie ograniczać swoich ruchów, wyprofilowane siedzisko i oparcie, możliwość obrotu i regulowane podłokietniki.

Pracodawcy, którzy wydatki na wyposażenie pracowniczych stanowisk mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśniają, że zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania kosztów można do nich zaliczyć także wydatki na rzecz pracowników. W tym zakupy wyposażenia stanowiska pracy, niezbędnego ze względu na wymogi bhp.

Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, korzystne dla firm są też interpretacje indywidualne wydane jeszcze przed zmianą rozporządzenia. Pracodawcy uzasadniając wydatki na rzecz pracowników powoływali się na wynikające z niego obowiązki. A fiskus zgadzał się na rozliczanie tych wydatków w kosztach.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach bhp. Czy wydatki pracodawcy są podatkowym kosztem?