O interpretację podatkową wystąpił przedsiębiorca z branży budowlanej, który realizuje kontrakt w Niemczech. Zatrudnia podwykonawców z Polski, którzy prowadzą własne firmy. W ramach podpisanych z nimi umów zobowiązał się do zapewnienia pracownikom podwykonawców mieszkania za granicą, dlatego wynajmuje dla nich lokale w Niemczech. 

Przedsiębiorca zapytał, czy wydatki na wynajęcie mieszkań dla podwykonawców może rozliczyć w kosztach. Był przekonany, że tak, ponieważ są one ściśle związane z uzyskiwanym przez niego przychodem. Umożliwia bowiem wykonanie zleconych mu usług. Co więcej, jak zauważył, dzięki zapewnieniu mieszkań w pobliżu miejsca pracy mogą oni lepiej wykonywać powierzone im zadania. W efekcie jest bardziej konkurencyjny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 kwietnia 2024 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.82. 2024.2.MAP) potwierdził, że wydatki na noclegi dla podwykonawców „pozostają w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą oraz przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Czytaj więcej

Wynajęte mieszkania w kosztach firmy