Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. Potwierdza to również minister finansów w opublikowanych objaśnieniach.

Publikacja: 12.08.2019 13:38

Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Foto: Adobe Stock

Obowiązek składania oświadczenia wystąpi w zakresie transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami).

Przedsiębiorcy nie mają możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej. Możliwe jest tylko i wyłącznie wysłanie dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

Oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym celu trzeba użyć usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Resort finansów w przygotowanych objaśnieniach przypomina podatnikom jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Są to:

1. Dane podmiotu składającego oświadczenie:

• pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
• adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

2. Treść oświadczenia.

W treści oświadczenia przedsiębiorca musi podać za jaki okres jest to dokumentacja, a także jak przedstawiają się stosowane ceny transferowe i czy są one ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Tak przygotowany dokument musi być podpisany. Ma do tego uprawnienia kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, że oświadczenie musi podpisać więcej niż jedna osoba.

Przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe jest złożenie podpisów na oświadczeniu przez więcej niż jedną osobę za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Podstawa prawna:
Art. 11m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
Art. 23y ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509).

Obowiązek składania oświadczenia wystąpi w zakresie transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami).

Przedsiębiorcy nie mają możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej. Możliwe jest tylko i wyłącznie wysłanie dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia