Za zakup kasy fiskalnej on-line jest ulga

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy instalują kasy fiskalne na potrzeby prowadzonej firmy lub wymieniają te starsze modele na urządzenia on-line, skorzystają z ulgi na taki zakup.

Publikacja: 08.08.2019 13:28

Za zakup kasy fiskalnej on-line jest ulga

Foto: Adobe Stock

Od 1 maja 2019 r. obowiązują regulacje dotyczące kas fiskalnych on-line. Od tego dnia do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnicy muszą stosować kasy, które przesyłają dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przesyłanie tych danych odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

Wejście w życie tych przepisów nie oznaczało, że od 1 maja wszystkie firmy musiały wymienić swoje kasy na te on-line. Jednak od początku maja przedsiębiorcy, którzy muszą rozpocząć ewidencję za pomocą kas, mają obowiązek kupować już tego typu urządzenia. Również podatnicy, którzy stosują kasy starszego typu, a ich stan wymaga wymiany, kupując nowe muszą wybierać te on-line.

Ulga na zakup kasy

Aby ułatwić podatnikom wypełnianie obowiązków związanych ze stosowaniem kas fiskalnych on-line, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalne objaśnienia, w których podpowiada, jak podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup kas. Z przepisów, ale również dokumentu MF wynika, że podatnicy mogą odliczyć od VAT ulgę na zakup kas nabytych albo w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących.

Ulga przysługuje w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warto tu podkreślić, że wysokość ulgi na zakup kas on-line jest taka sama, jak obowiązywała dotychczas przy zakupie urządzeń tradycyjnych.

Ulga dotyczyć zatem będzie podatników, którzy kupią kasy fiskalne on-line po raz pierwszy. Mogą to być przykładowo przedsiębiorcy zobligowani do rozpoczęcia ewidencji przy pomocy kas w odpowiednich terminach (patrz ramka) lub tych, którzy wymieniają stare urządzenia na te on-line.

Ważne: Aby przedsiębiorca skorzystał z ulgi na zakup kasy on-line, ewidencja za jej pomocą musi rozpocząć się we właściwym terminie. Spóźnienie pozbawi podatnika tej preferencji.

Leasing nie daje odliczenia

Decydując się na zakup kasy fiskalnej, warto wiedzieć, że jeśli po 30 kwietnia 2019 r. przedsiębiorca kupi kasę z papierowym, bądź elektronicznym zapisem kopii – a nie kasę on-line – nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na taki zakup.

Wybór kasy on-line wydaje się być więc naturalny. Dodatkowym plusem jest to, że płacąc za urządzenie w ratach, podatnik też skorzysta z preferencji, ale po zapłaceniu ostatniej raty. Przypadkiem, który uniemożliwi skorzystanie z ulgi będzie nabywanie kas on-line na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Podatnik, który nabędzie prawo do ulgi na zakup kasy on-line wykaże takie odliczenie w deklaracji, którą składa. Będzie to albo VAT-7 przy rozliczeniu miesięcznym bądź VAT-7K przy rozliczeniu kwartalnym. Dotychczas podatnicy musieli składać fiskusowi specjalne urządzenia o liczbie kas i miejscu ich używania, aby z ulgi skorzystać. Teraz już takiego obowiązku nie ma.

Wykazując ulgę w deklaracji warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy kwota wydana na zakup będzie niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę̨ tego podatku o wysokość ulgi. W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę̨ podatku należnego o wysokość kwoty ulgi, a pozostałą część nierozliczonej ulgi może, w tym okresie rozliczeniowym: wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększyć kwotę̨ podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę̨ ulgi wykazuje: do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Stara kasa – do kiedy

Podatnicy, którzy stosowali kasy fiskalne przed 1 maja 2019 r. zazwyczaj korzystali i nadal to robią z dwóch rodzajów urządzeń. Pierwsze to kasa z papierowym zapisem kopii, druga to ta z elektronicznym zapisem kopii. Nadal można z tych urządzeń korzystać, ale nie będzie tak zawsze.

Z przepisów wynika bowiem, że kasa z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii nabyta przed 1 maja 2019 r. może być nadal używana, ale tylko do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej, która nie podlega wymianie (kasy z kopią papierową) lub do czasu ich wyeksploatowania (kasy z kopią elektroniczną), chyba że wcześniej podatnik zostanie zobowiązany do wymiany kasy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności.

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla producentów, importerów oraz podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć kas dla kas z papierowym zapisem kopii będą wydawane do 31 sierpnia 2019 r. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii potwierdzenia będą wydawane do 31 grudnia 2022 r.

Kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną

Od 1 stycznia 2020 r. kasy będą musieli używać podatnicy, świadczący usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku kasy będą musieli używać podatnicy, świadczący usługi:

  • związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku kasy będą musieli używać podatnicy, świadczący usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne,
  • kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Podstawa prawna:
Art. 3-11 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r., poz. 675).

Od 1 maja 2019 r. obowiązują regulacje dotyczące kas fiskalnych on-line. Od tego dnia do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnicy muszą stosować kasy, które przesyłają dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przesyłanie tych danych odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie