Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Firmy zatrudniające osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, muszą pozyskać od tych osób specjalne oświadczenia, jeśli tacy pracownicy chcą w rozliczeniu za 2019 rok korzystać ze zwolnienia z PIT. W przyszłym roku oświadczenia znikną.

Publikacja: 01.08.2019 13:45

Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Foto: Adobe Stock

Przepisy wprowadzające ulgę dla młodych obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. Preferencja ta obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Preferencja jest limitowana

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli przychód młodego pracownika w ciągu roku nie przekracza tej kwoty, nie zapłaci on żadnego podatku.

W 2019 roku limit tego zwolnienia będzie liczony nieco inaczej, bo proporcjonalnie, w związku z tym, że przepisy weszły w życie dopiero z początkiem sierpnia, a więc obowiązują przez 5 miesięcy roku. Limit wyniesie zatem 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego.

Ważne jest to, że zwolnienie ma zastosowanie niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeśli się okaże, że wszystkie zarobki młodego pracownika, od wszystkich pracodawców przekroczą w ciągu roku kwotę 85 528 zł, to dopiero nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu.

Korzyści z nowego zwolnienia z PIT

""

Źródło: Ministerstwo Finansów

firma.rp.pl

Zwolnienie dla pracownika, obowiązki dla pracodawcy

W związku z tym, że przepisy o zwolnieniu z PIT wynagrodzeń młodych pracowników, weszły w życie 1 sierpnia 2019 r., zwolnieniu podlegają uzyskane przez nich zarobki właśnie od tego dnia.

Aby pracodawca już w 2019 r. nie naliczał podatku od wypłacanego wynagrodzenia, pracownik musi mu złożyć specjalne oświadczenie, z którego będzie wynikać, że jego dochody w całości są zwolnione z PIT. Jeśli pracownik takiego dokumentu pracodawcy nie złoży, ten ostatni będzie naliczał PIT zgodnie z dotychczasowymi regułami, a pracownik ulgę otrzyma w postaci zwrotu w rozliczeniu rocznym (składanym do końca kwietnia 2020 r.).

Przepisy nie przewidują oficjalnego wzoru takiego oświadczenia. Jednak resort finansów opublikował wytyczne, co w takim dokumencie powinno się znaleźć. Wynika z nich, że poza imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i wskazaniem miejsca zatrudnienia w oświadczeniu warto zawrzeć formułę, typu: „Po zapoznaniu się z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od PIT”.

Oświadczenia to obowiązek, o którym trzeba będzie pamiętać tylko w tym roku. Już 1 stycznia 2020 r. go nie będzie. Do przychodów uzyskanych od przyszłego roku ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ważne: Młodzi pracownicy, mimo otrzymania zwolnienia z PIT, mają obowiązek opłacania składek ZUS i na NFZ (jeśli są objęcie ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Podstawa prawna:
Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).
Art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509z późn. zm.).

Przepisy wprowadzające ulgę dla młodych obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. Preferencja ta obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Preferencja jest limitowana

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły