Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodów o kwotę kary finansowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ustawa o PIT wyłącza wprost tego typu wydatki z kosztów uzyskania przychodów.

Publikacja: 12.11.2019 11:48

Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Foto: firma.rp.pl

Podatnik prowadzi biuro turystyczne. Zawarł umowę najmu lokalu w centrum handlowym. Zmieniły się jednak jego plany zawodowe i postanowił wcześniej rozwiązać umowę. Wynajmujący zgodnie z zapisem w umowie obciążył przedsiębiorcę karą finansową. Stanowi ona wielokrotność czynszu powiększoną o podatek od towarów i usług.

Za porozumieniem stron umowa została rozwiązana. Wynajmujący wystawił fakturę, stanowiącą wielokrotność czynszu, do której doliczył VAT. Pojawiła się więc wątpliwość, czy ta faktura będzie mogła być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów.

Wydatek trzeba ponieść…

Przepisy podatkowe (art. 22 ustawy o PIT) przewidują, że aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

– poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

– wydatek nie może znajdować się w katalogu włączeń z kosztów,

– wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

CZYTAJ TAKŻE: Już wiadomo, jak ustalać dochód zwolniony z podatku

Co ważne, to podatnik musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Decydując się na poniesienie określonych wydatków musi sam ocenić, czy wydatki, które poniósł, mają na celu uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. A następnie podjąć decyzję o ich ewentualnym zakwalifikowaniu do kosztów podatkowych.

… ale może być on wyłączony z kosztów

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie poniesione wydatki w firmie pomniejszą przychód. Ustawodawca postanowił bowiem niektóre wydatki wyłączyć z takiej możliwości. Katalog tych włączeń znajduje się w art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z ust. 1 pkt 19 tego artykułu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Oznacza to, że kary umowne i odszkodowania, które są następstwem niewykonania umowy bądź odstąpienia od niej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu m.in. ze względu na brak przesłanki działania w celu osiągnięcia przychodu (zabezpieczenia lub zachowania jego źródeł).

CZYTAJ TAKŻE: Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

W konsekwencji wydatki z tytułu odstąpienia od umowy najmu poniesione przez przedsiębiorcę – w opisanym przypadku – nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zaprezentował również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji z 31 października 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.382.2019.3.RK). Organ podatkowy dodatkowo podkreślił, że w obrocie gospodarczym występują przypadki, w których strona zmuszona jest odstąpić od umowy, aby zapobiec stracie mogącej wyniknąć z jej wykonania, ale jest to ryzyko związane z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi i ryzyka tego nie można przenosić, przy użyciu przepisów podatkowych, na Skarb Państwa.

Podatnik prowadzi biuro turystyczne. Zawarł umowę najmu lokalu w centrum handlowym. Zmieniły się jednak jego plany zawodowe i postanowił wcześniej rozwiązać umowę. Wynajmujący zgodnie z zapisem w umowie obciążył przedsiębiorcę karą finansową. Stanowi ona wielokrotność czynszu powiększoną o podatek od towarów i usług.

Za porozumieniem stron umowa została rozwiązana. Wynajmujący wystawił fakturę, stanowiącą wielokrotność czynszu, do której doliczył VAT. Pojawiła się więc wątpliwość, czy ta faktura będzie mogła być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo i Podatki
Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo i Podatki
Sposób na wypożyczalnię w sklepie już nie przejdzie. Jest wyrok Sądu Najwyższego
Prawo i Podatki
Zmiany w firmie zaopiniuje fiskus. Nowy obowiązek już od 15 września
Prawo i Podatki
Ważne zmiany w przepisach dla firm. Wchodzą w życie 1 września
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Prawo i Podatki
Użytkowanie wieczyste: przedsiębiorcy mogą już żądać wykupu gruntów
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej