Rachunki wirtualne nie znajdą się na białej liście VAT

Nie ma potrzeby zgłaszania do naczelnika urzędu skarbowego rachunków wirtualnych/technicznych. Nie są to bowiem rachunki rozliczeniowe. I nie będą one uwidaczniane w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście).

Publikacja: 26.11.2019 10:13

Rachunki wirtualne nie znajdą się na białej liście VAT

Foto: Adobe Stock

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy podmioty korzystają z usługi rachunków wirtualnych/technicznych. W usłudze tej każdy kontrahent sprzedawcy towaru lub usługi otrzymuje przypisany wyłącznie do niego niepowtarzalny numer rachunku. I ten numer wykorzystuje przelewając zapłatę za towar lub usługę. Jednak środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane.

Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń. Użycie go przez wpłacającego powoduje, że system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu. O następuje jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych ani nie generuje dla nich wyciągów bankowych.

Skąd wątpliwości

Ważne. Wykaz podatników VAT zawiera numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem. Chodzi o rachunki otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. I są to rachunki wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

CZYTAJ TAKŻE: Już jeden projekt B+R daje prawo do preferencji

STIR to system teleinformatycznej izby rozliczeniowej. Służy on do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych.

W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy takie rachunki techniczne należy zgłaszać do organu podatkowego w ramach aktualizacji danych. Tak aby znalazły się one na białej liście podatników VAT.

Rachunki wirtualne poza wykazem

Okazuje się, że nie ma takiej potrzeby. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 15 listopada 2019 r. interpretacji (nr 0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD). Wynika z niej, że tzw. rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego.

To oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania rachunków wirtualnych naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. A tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie podatników VAT.

Słowniczek. Rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych. Przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunku te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy podmioty korzystają z usługi rachunków wirtualnych/technicznych. W usłudze tej każdy kontrahent sprzedawcy towaru lub usługi otrzymuje przypisany wyłącznie do niego niepowtarzalny numer rachunku. I ten numer wykorzystuje przelewając zapłatę za towar lub usługę. Jednak środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane.

Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń. Użycie go przez wpłacającego powoduje, że system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu. O następuje jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych ani nie generuje dla nich wyciągów bankowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie