Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Zestaw przekąsek nie będzie pod względem ekonomicznym jedną, kompleksową całością. Sprzedaż takiego zestawu trzeba będzie opodatkować według stawek VAT właściwych dla towarów, składających się na taki zestaw.

Publikacja: 02.12.2019 14:35

Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Foto: adobe stock

Podatnik zamierza sprzedawać gotowe produktyspożywcze, tj. batony, cukierki, chrupki, napoje (bezalkoholowe), pakując je w zestaw. Produkty te są zapakowane przez producenta.

Zadaniem podatnika jest przyjąć towar, zapakować go i wysłać bez żadnej ingerencji. Rodzaj zestawu będzie wybierał klient. W związku z tym, że na zestawy składają się produkty opodatkowane różnymi stawkami VAT, podatnik nie wie czy może sprzedaż zestawów przekąsek opodatkować jednolitą stawką podatku w wysokości 23 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Już wiadomo, jak ustalać dochód zwolniony z podatku

Z dostępnych interpretacji organów podatkowych wynika, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednak, gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, czynności nie powinny być dzielone dla celów podatkowych, gdy będą tworzyć jedną czynność kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

Kwestia tzw. świadczeń złożonych, była analizowana zarówno w orzeczeniach sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z orzecznictwa TSUE wynikają wskazówki co do tego, kiedy określone czynności złożone należy traktować jako czynność kompleksową. A kiedy jako odrębne czynności – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Świadczenie musi być złożone

Świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego).

CZYTAJ TAKŻE:Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy, wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane.

Zatem istotne jest to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym, czy też z wieloma jednostkowymi świadczeniami. Ocena tej okoliczności powinna odbywać się więc na podstawie tego, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Ważna jest kompleksowość

W analizowanej sprawie zestaw przekąsek nie stanowi pod względem ekonomicznym i gospodarczym jednej, kompleksowej całości. Mimo że jest pakowany w jeden wybrany przez klienta zestaw. Fakt dostarczenia klientowi tych towarów w jednym zestawie nie powoduje, że towary te stają się jednym produktem, opodatkowanym jednolitą stawką podatku.

Za uznaniem dostawy zestawu przekąsek składających się z odrębnych świadczeń przesądza również fakt, że są to świadczenia równorzędne. Bowiem żaden z oferowanych w ramach zestawu towarów, czy to chrupki, czy baton, czy napój, nie służy lepszemu wykorzystaniu zestawu. Żadnemu z produktów składających się na zestaw nie można przypisać roli dominującej w tym zestawie. Ani też nie stanowi on jego dopełnienia. Tym bardziej że zestaw każdorazowo jest komponowany na życzenie klienta.

Zatem w przypadku podatnika nie będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem złożonym, lecz zespołem odrębnych świadczeń (dostaw gotowych, zapakowanych przez producenta towarów), podlegających opodatkowaniu VAT na zasadach właściwych dla każdego świadczenia odrębnie.

Połączenie tych produktów w jeden zestaw (bez zmiany istoty i właściwości tworzących go świadczeń) nie powoduje powstania nowego produktu. I nie przesądza o prawie do zastosowania jednej stawki podatku (skomponowanie zestawu, składającego się np. z batoników, chrupek i cukierków nie wpływa na potraktowanie ww. świadczeń na gruncie ustawy o VAT jako jednego kompleksowego świadczenia).

Tym samym, sprzedaż zestawów przekąsek należy opodatkować według stawek właściwych dla towarów, składających się na ten zestaw.

Taką wykładnię potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 listopada 2019 r. (nr 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK).

Podatnik zamierza sprzedawać gotowe produktyspożywcze, tj. batony, cukierki, chrupki, napoje (bezalkoholowe), pakując je w zestaw. Produkty te są zapakowane przez producenta.

Zadaniem podatnika jest przyjąć towar, zapakować go i wysłać bez żadnej ingerencji. Rodzaj zestawu będzie wybierał klient. W związku z tym, że na zestawy składają się produkty opodatkowane różnymi stawkami VAT, podatnik nie wie czy może sprzedaż zestawów przekąsek opodatkować jednolitą stawką podatku w wysokości 23 proc.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie