Wydatki na ochronę przed koronawirusem można ująć w kosztach

Firmy, które w związku z zagrożeniem koronawirusem inwestują w środki dezynfekujące dla pracowników, mogą ująć taki wydatek w kosztach uzyskania przychodów.

Publikacja: 11.03.2020 10:48

Ważne informacje związane z pandemią koronawirusa

Ważne informacje związane z pandemią koronawirusa

Foto: AdobeStock

Epidemia koronawirusa na świecie spowodowała, że firmy opracowują zasady postępowania w tej sytuacji. Chodzi o procedury wobec pracowników, którzy mogą mieć oznaki choroby czy plany pracy z domu.

Ale także firmy kupują środki dezynfekujące, maseczki czy więcej mydła niż dotychczas. Pojawia się więc pytanie o możliwość rozliczenia takich wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

Pracodawca ma obowiązki

Każda firma zatrudniająca pracowników musi przestrzegać reguł przewidzianych w Kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. organizacji miejsca pracy. Z Kodeksu wynika, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Szef musi także chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Biorąc pod uwagę zagrożenie koronawirusem warto zwrócić uwagę na obowiązki pracodawcy.

CZYTAJ TAKŻE: Masz firmę? Do 13 kwietnia musisz się zgłosić do CRBR

Dotyczą one:
– organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
– reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
– zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Ostrzeżenia WHO, a także krajowego inspektoratu sanitarnego, związane z COVID-19 wskazują na konieczność zachowania odpowiedniej higieny w celu ochrony przed koronawirusem. Również w miejscu pracy. Naturalnym jest więc, że pracodawcy przeznaczają obecnie większe nakłady na mydło, maseczki ochronne czy specjalistyczne środki dezynfekujące, aby uchronić swoich pracowników przed zakażeniem.

Wydatek musi być uzasadniony

Czy zatem nakłady na te środki mogą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach księgowych, a tym samym pomniejszą przychód firmy

CZYTAJ TAKŻE: Małe i średnie firmy rzadziej myślą o rozwoju w 2020 r.

Zacznijmy od przypomnienia, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach podatkowych, jako te, które kosztem być nie mogą (w ustawie o PIT katalog włączeń wydatków z kosztów znajduje się w art. 23, a w ustawie o CIT jest to art. 16).

Definicja ta ma oczywiście charakter ogólny. Dlatego też każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
– został poniesiony przez podatnika, tj. musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik).
– jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona.
– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
– poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.
– został właściwie udokumentowany.
– nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Ważny związek: bezpośredni i pośredni

Na podstawie kryterium stopnia powiązania kosztów z przychodami, ustawodawca wyróżnia przy tym koszty uzyskania przychodów.

Są to koszty:
– bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód).
-oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

CZYTAJ TAKŻE: Sprzedaż żywności do Chin podczas epidemii

Bez wątpienia można stwierdzić, że wydatki na mydło, maseczki i środki dezynfekujące zabezpieczające przed koronawirusem pracowników będą mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów firmy. Będą kosztami pośrednimi, których nie można powiązać bezpośrednio z danym przychodem, ale mających ewidentny wpływ na przychody firmy.

Taka kwalifikacja spowoduje, że będą potrącane przez firmę z datą ich poniesienia.

Epidemia koronawirusa na świecie spowodowała, że firmy opracowują zasady postępowania w tej sytuacji. Chodzi o procedury wobec pracowników, którzy mogą mieć oznaki choroby czy plany pracy z domu.

Ale także firmy kupują środki dezynfekujące, maseczki czy więcej mydła niż dotychczas. Pojawia się więc pytanie o możliwość rozliczenia takich wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły