Jak informowaliśmy przedsiębiorcy powinni do 13 lipca 2020 r. przesłać informacje o beneficjentach rzeczywistych. Problem jednak w tym, że właśnie 13 lipca bramka resortu finansów przestała działać. A co za tym idzie przedsiębiorcy nie mogli dopełnić tego obowiązku.

Resort daje więcej czasu

Ministerstwo Finansów zdecydowało więc o przedłużeniu terminu na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do czasu usunięcia awarii, bez żadnych konsekwencji dla przedsiębiorców.

Jednocześnie resort poinformował, że trwają prace, aby  naprawić błąd systemu. Można przypuszczać, że problemy techniczne mogły być spowodowane przeciążeniem systemu. 13 lipca 2020 r. wpłynęło bowiem do resortu 20 tys. zgłoszeń od firm.

O nowym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do CRBR resort ma poinformować z wyprzedzeniem osobnym komunikatem.

Jak dopełnić zgłoszenia do CRBR można przeczytać tu.