Czy takie koszty są kosztami uzyskania przychodu i czy można odliczyć VAT od takich zakupów?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprzęt potrzebny do pracy w domu (narzędzia, materiały oraz obsługę logistyczną). Przez obsługę logistyczną najczęściej rozumie się zawiezienie sprzętu (komputera, drukarki) do miejsca zamieszkania pracownika lub miejsca, w którym wykonuje pracę zdalną. Wykorzystanie przez pracownika sprzętu służbowego nie jest jego przychodem, ponieważ wykonuje on obowiązki służbowe i działa w interesie pracodawcy.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Pracownik pracując w domu i korzystając z służbowego sprzętu nie osiąga również żadnej osobistej korzyści. Pracodawca może opracować zasady korzystanie z służbowego sprzętu, wykorzystywanego podczas pracy zdalnej, eliminując w ten sposób ryzyko zarzutu wykorzystywania przez pracownika sprzętu do potrzeb własnych. W dokumencie tym można zawrzeć adnotację, że pracownik może wykorzystywać sprzęty przekazane przez pracodawcę (komputer, drukarka, telefon itd.) tylko do wykonywania czynności służbowych oraz informację, że nie może udostępniać sprzętu powierzonego przez pracodawcę innym osobom.

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Od wydatków na zakup sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy zdalnej można odliczyć VAT i uznać je za koszt podatkowy. Tego typu zakupy można traktować analogicznie jak wydatki na wyposażenie stanowiska pracy.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Jednak pracodawcy muszą zastanowić się, co zrobią z zakupionym specjalnie na potrzeby pracy zdalnej pracowników sprzętem, gdy ci wrócą do przedsiębiorstwa pracować stacjonarnie. W niektórych przypadkach lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie sprzętu, na którym pracownicy pracują w firmie do użytku podczas pracy zdalnej w domu.