W tym roku PIT-11 trzeba wystawić do 1 lutego

Obowiązkiem pracodawcy, który w poprzednim roku zatrudniał pracowników, bez względu na rodzaj umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło), jest wystawienie dokumentu PIT-11. Do urzędu skarbowego należy go przekazać do końca stycznia. Natomiast pracownik musi go otrzymać do końca lutego.

Publikacja: 12.01.2021 09:37

W tym roku PIT-11 trzeba wystawić do 1 lutego

Foto: Przekazanie dokumentu PIT-11 pracownikowi może nastąpić dowolną drogą np. osobiście, elektronicznie lub listownie. Źródło: Adobe Stock

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 ),  zawiera  informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 niezbędny jest do przygotowania zeznania podatkowego m.in. najbardziej popularnego PIT-37.

Formularz PIT-11 można przekazać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną. W tym roku termin mija 1 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w niedzielę.

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Przekazanie dokumentu pracownikowi może nastąpić dowolną drogą np. osobiście, elektronicznie lub listownie. W 2021 roku termin przekazania mija 1 marca, ponieważ 28 lutego wypada w niedzielę.

Kto jest zobowiązany do wystawienia formularza PIT-11?

Obowiązek przygotowania PIT-11 wynika z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, zgodnie z art. 31, 33, 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy a tym samym wystawienia PIT-11, są zobowiązane m.in. następujące podmioty:

  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent;
  • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176);
  • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów;
  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;
  • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;
  • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
  • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Jakie są konsekwencje złożenia deklaracji PIT-11 po terminie?

Niewywiązanie się z ustawowo określonych terminów przekazania PIT-11 jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Maksymalna kara to 180 stawek dziennych. Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależnione jest od minimalnego wynagrodzenia, które w 2021 roku wzrosło do 2 800 zł. Stawka dzienna mieści się w granicach od 93,33 zł do 37 333,33 zł.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Jeżeli pracodawca przegapi terminy związane z PIT-11, powinien jak najszybciej je przekazać  i przesłać do urzędu skarbowego pismo, w którym wyraża czynny żal. Zgodnie z art. 16 § 1 kodeksu karno-skarbowego ,,Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 ),  zawiera  informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 niezbędny jest do przygotowania zeznania podatkowego m.in. najbardziej popularnego PIT-37.

Formularz PIT-11 można przekazać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną. W tym roku termin mija 1 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w niedzielę.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły