Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Początkowo już od 1 stycznia br., podatnicy mieli wykazywać pojedynczo faktury uproszczone (paragon z numerem NIP) w pliku JPK_VAT. Termin ten przesunięto na 1 lipca 2021 r. Z pozoru kosmetyczna zmiana przepisów może okazać się dla wielu firm rewolucją.

Publikacja: 05.03.2021 07:49

Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Foto: Zmiana terminu wejścia w życie nowych obowiązków pozwala podatnikom na przygotowanie się do dodatkowych obowiązków. Źródło: Adobe Stock

Obecnie faktury uproszczone można ewidencjonować zbiorczo, ale od lipca ilość obowiązków i pracy może znacznie wzrosnąć.

Czym jest faktura uproszczona?

Polska została zobowiązana, na mocy dyrektywy 2006/112/WE, do wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią podatnikom, wystawianie i otrzymywanie faktur uproszczonych. Paragon fiskalny został uznany za fakturę uproszczoną pod warunkiem, że zawierał NIP nabywcy i  jego wartość nie przekraczała 100 euro w przeliczeniu – 450 zł. Były to dwa główne warunki dotyczące faktur uproszczonych, które zaczęły obowiązywać od  1 października 2013 r.

Natomiast 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Fakturę na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej wystawia się tylko w przypadku gdy paragon ten zawiera numer NIP nabywcy. W sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę z naruszeniem ww. zasad organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie, w wysokość odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanej na fakturze. Faktury uproszczone, co do zasady, miały ułatwić podatnikom funkcjonowanie i przyczynić się do zmniejszenia biurokracji. Jednak podatnicy napotykają przy ich wystawianiu na kilka problemów.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Paragon fiskalny, który zostanie wydrukowany z numerem NIP i opiewa na kwotę mniejszą niż 450 zł, jest uznawany za fakturę uproszczoną i nie ma możliwości wystawienia do niego tradycyjnej, zwyczajnej faktury VAT. Ponadto, sprzedawca nie może wystawić faktury zbiorczej do kilku faktur uproszczonych (paragonów na kwotę poniżej 450 zł z numerem NIP). Stanowisko to podkreślono w objaśnieniach podatkowych ministra finansów z 16 października 2020 r. W dokumencie tym wskazano, że jednej sprzedaży (towarów lub usług) nie można dokumentować dwoma fakturami (faktura uproszczona – paragon z NIP oraz faktura tradycyjna).

„W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej.”

CZYTAJ TEŻ: Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

Gdy nabywca przedsiębiorca, chce otrzymać fakturę standardową, która będzie dokumentowała sprzedaż nieprzekraczającą kwoty 450 zł, powinien przed ewidencją sprzedaży na kasie fiskalnej przez sprzedającego, wyrazić swoje żądanie. W takiej sytuacji sprzedawca nie ewidencjonuje sprzedaży dla przedsiębiorcy na kasie fiskalnej, tylko wystawia fakturę tradycyjną, według przepisów dotyczących wystawiania faktur. Podatnicy powinni również pamiętać, że ,,Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury.”

Podatnicy muszą pamiętać, że zgodnie z art. 108  ust. 1 ustawy o VAT podatnik, który wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Przedsiębiorcy, którzy chcą wystawiać faktury zbiorcze do faktur uproszczonych lub faktury standardowe do faktur zbiorczych muszą mieć na uwadze, że powoduje to powstanie ryzyka zapłaty podwójnego podatku VAT, właśnie u sprzedawcy.

Dokumenty uznawane za fakturę uproszczoną nie muszą zawierać:

  • nazwy i adresu nabywcy;
  • miar i ilości sprzedawanych towarów i usług oraz ich cen jednostkowych bez kwoty podatku;
  • stawki podatku;
  • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i zwolnieniem z podatku;
  • kwot podatku od sumy wartości netto, z podziałem na poszczególne stawki podatku;

Faktura uproszczona musi zawierać dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku jego kwotę.

Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Początkowo określono, że do 31 grudnia 2020 r. faktury uproszczone nie muszą być wykazane w JPK_VAT osobno. W objaśnieniach ministra finansów z 16 października 2020 r. podkreślono, że „Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia JPK_VAT.”

Jednak pół roku później

Faktury uproszczone miały być wykazywane osobno w ewidencji od 1 stycznia 2021 r. jednak termin ten zmieniona na 1 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 2326).

„W rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 oraz z 2020 r. poz. 576 i 1127) w § 11a wyrazy „31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”. Obecnie paragony z numerem NIP (faktury uproszczone) wykazuje się w pliku JPK łącznie w raporcie fiskalnym.

Zmiana terminu wejścia w życie nowych obowiązków pozwala podatnikom na przygotowanie się do dodatkowych obowiązków. W większości systemów sprzedażowych przy wystawianiu faktury tradycyjnej zapisuje się ona od razu w systemie księgowym. Dzięki temu nie ma potrzeby dodatkowego wprowadzania jej do programu. Wiele firm nie posiada zintegrowanych systemów księgowych z kasą fiskalną. Obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT wymagać będzie ręcznego wprowadzania faktur uproszczonych do systemu księgowego lub stworzenia nowych rozwiązań do transmisji danych pomiędzy programami. W niektórych firmach może to spowodować nawet konieczność zatrudniania dodatkowej osoby do działu księgowości. Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów zmiana ta wydaje się logiczna, ponieważ kupujący w pliku JPK wykazuje fakturę (uproszczoną) jednak tej pozycji nie na w pliku JPK sprzedawcy, ponieważ sprzedaż ta ujęta została w dokumencie zbiorczym z kasy fiskalnej.

Obecnie faktury uproszczone można ewidencjonować zbiorczo, ale od lipca ilość obowiązków i pracy może znacznie wzrosnąć.

Czym jest faktura uproszczona?

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie