Porada online z zapłatą na konto nie musi znaleźć się w kasie

Jeśli psychoterapeuta udziela porad w sposób zdalny, a zapłata odbywa się na jego konto bankowe to taka sprzedaż  nie musi być zarejestrowana w kasie fiskalnej. Warunek? Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej czynności dotyczyła.

Publikacja: 18.04.2021 13:40

Porada online z zapłatą na konto nie musi znaleźć się w kasie

Foto: Psychoterapeuci udzielają teraz porad nie tylko w sposób tradycyjny, ale i zdalny. Źródło: Adobe Stock

Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka z prośbą o wyjaśnienie kwestii korzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych w przypadku psychoterapeuty (który nie jest lekarzem), świadczącego usługi psychoterapii osobom fizycznym w sposób zdalny, np. przez telefon lub skype. Wpłaty od klientów za wykonane usługi realizowane są na rachunek bankowy. Terapeuta nie wystawia dla osób fizycznych faktur ani rachunków. Prowadzi jedynie ewidencję sprzedaży (bezrachunkowej).

CZYTAJ TEŻ: Internetowe usługi nie muszą być rejestrowane w kasie

Odpowiadając na to pytanie, zacznijmy od tego, że świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady powinno być ewidencjonowane w kasie fiskalnej. Przepisy przewidują jednak w tym zakresie sporo wyjątków.

Rozporządzenie definiuje zwolnienie

Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, manager podatkowy w BDO, biuro w Poznaniu zauważa, że ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Dla zwolnień podmiotowych określono limity obrotu, po przekroczeniu którego podatnik musi zainstalować kasę fiskalną (20 tys. zł rocznie). Natomiast zwolnienia przedmiotowe odnoszą się do określonych transakcji i można je stosować nawet po przekroczeniu limitów dla zwolnień podmiotowych. Podatnik powinien jednak przeanalizować czy może korzystać z tych zwolnień, ponieważ przepisy przewidują ograniczenia dla niektórych towarów oraz usług.

Również Grzegorz Arczewski, menedżer współpracujący z Thedy & Partners wskazuje, że wyjątki dla stosowania kas fiskalnych określa aktualnie rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

– Szczegółowy opis czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zawiera załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia. W pozycji 37 tego załącznika przewidziano zwolnienie dla świadczenia usług, w przypadku, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła – wyjaśnia Grzegorz Arczewski.

Co ma zrobić psychoterapeuta?

Eksperci, których poprosiliśmy o komentarz są zgodni: w opisanej sprawie psychoterapeuta przyjmuje płatności wyłącznie na rachunek bankowy i prowadzi odpowiednią ewidencję. Wobec czego może skorzystać ze wskazanego w rozporządzeniu zwolnienia.

– Opisane usługi nie zostały wyłączone ze zwolnienia przedmiotowego, w szczególności nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Oznacza, to że dla zastosowania zwolnienia nie są przewidziane dodatkowe warunki poza wskazanymi poniżej – dodaje Emilia Wolnowska.

Jednocześnie przypomina, że aby zwolnienie miało zastosowanie, zapłata w całości musi być dokonana za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub rachunku SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

– Należy zatem zadbać o skrupulatne prowadzenie ewidencji oraz prawidłowe opisy w tytułach przelewów. Dla celów JPK sprzedaż bezrachunkowa ujmowana jest na podstawie wewnętrznego miesięcznego dokumentu zbiorczego – podpowiada ekspert BDO.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Grzegorz Arczewski dodatkowo podkreśla, że należy mieć na uwadze, że rozporządzenie przewiduje też wiele wyjątków od wyjątków. – Przykładowo z opisanego zwolnienia nie mógłby skorzystać lekarz świadczący opiekę medyczną w swoim gabinecie. Natomiast, gdyby ten sam lekarz świadczył usługi medyczne wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków – zwolnienie by przysługiwało – konkluduje menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie