Ministerstwo Finansów ma w planach przeprowadzić już od października 2021r., wspólnie z biznesem testy, dotyczące wystawiania e-faktur. Początkowo stosowanie nowych rozwiązań będzie dobrowolne. Oprócz tradycyjnej faktury papierowej oraz obecnie wykorzystywanej faktury elektronicznej, przedsiębiorcy będą mogli testować już e-faktury. W pilotażu będą mogli wziąć udział wszyscy chętni przedsiębiorcy. Ma to na celu zapewnienie niezbędnego okresu na przygotowanie się firm do wprowadzenia rozwiązań. Tak, aby w 2022 r. jak najwięcej przedsiębiorstw mogło z tego korzystać (dobrowolnie). W 2023 r. korzystanie z e-faktur stanie się obowiązkowe.

E-faktury – cel wprowadzenia zmian

Stosowanie e-faktur ma zapewnić szybszy zwrot podatku VAT. Zamiast obecnych 60 dni  podatnik ma czekać na zwrot tylko 40 dni. E-faktury będą przechowywane w bazie Ministerstwa Finansów. Zapobiegnie to sytuacji zaginięcia lub zniszczenia faktury. Ma to również prowadzić do zaprzestania wydawania duplikatów. E-faktury będą wystawiane według jednego wzorca. Wystawca faktury będzie miał pewność, że faktura zawsze trafi do odbiorcy. Wdrożenie e-faktur ma na celu ułatwienie prowadzonych rozliczeń między przedsiębiorcami, ale również przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku i przyczyni się do zmniejszenia luki VAT.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Publikację aktu prawnego w Dzienniku Ustaw zaplanowano na 1 października 2021 r. Podobne rozwiązania funkcjonują już w trzech państwach Unii Europejskiej: w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech.

Nie tylko e-faktury. Będą i inne zmiany

To nie koniec zmian. Trwają również prace nad zmianami w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2 m.in.:

  • brak obowiązku umieszczania na fakturze słowa „duplikat” w sytuacji gdy faktura się zgubi lub ulegnie zniszczeniu;
  • brak obowiązku umieszczania na fakturze wyrazów „korekta” lub „faktura korygująca” czy wskazywania przyczyny korekty;
  • korekty zbiorcze;
  • zmiany terminów dopuszczających wystawienie faktur przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów. Obecnie przepisy pozwalają na wystawienie faktury 30 dni przed zdarzeniem, zmiana ma ten termin wydłużyć do 60 dni.
CZYTAJ TEŻ: Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Szczególnie zastanawiająca jest planowana zmiana w zakresie faktur korygujących i braku obowiązku wykazywania przyczyny korekty. Nie wiadomo w jaki sposób urzędy skarbowe będą podchodzić do takich faktur. Obecny sposób pozwalał na szybką identyfikację faktur korygujących i przyczyn ich wystawienia.