Takie rozwiązania znalazły się w programie Polski Ład, które są już po pre-konsultacjach. W projektowanych regulacjach są ulgi: na IPO, w tym dla emitenta i inwestora indywidualnego oraz dla venture capital. Głównym celem planowanych zmian jest rozwój rynku kapitałowego. Ulgi mają być także zachętą do inwestycji.

IPO – emitent i inwestor z odrębnymi ulgami

Jedna z planowanych nowości to ulga na IPO, a więc debiut giełdowy. Tu preferencje fiskalne przewidziano ze względu na uczestnika rynku kapitałowego. Po pierwsze, ulga będzie skierowana do emitentów, a więc firm, które zdecydują się na parkiet wejść. Jednak, aby na giełdzie zagościć konieczne jest przejście długiej, czasem skomplikowanej i kosztownej drogi. Niezbędne jest przecież odpowiednie przygotowanie i przekształcenie organizacji, przygotowanie oferty, zatrudnienie maklera i kancelarii przygotowującej prospekt czy wreszcie działania marketingowe. Dlatego też Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby wprowadzić do regulacji podatkowych możliwość ujęcia w rachunku podatkowym 150 proc. wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, w tym na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50 proc. wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia VAT.

CZYTAJ TEŻ: Polski Ład – ile stracą przedsiębiorcy? Policzyliśmy

Po drugie, pewne preferencje mają też zyskać inwestorzy indywidualni. Dziś przy osiągnięciu zysków kapitałowych każdy udziałowiec musi zapłacić 19 proc. tzw. podatku Belki. Ministerstwo zaproponowało, aby każdego inwestora indywidualnego, który kupi akcje spółki w ramach IPO i zachowa je przez 3 lata zwolnić z opodatkowania zysków uzyskanych od ich sprzedaży.

Dla kogo ulga na IPO?

Ulga na IPO obejmie spółki akcyjne, które:

  • są polskimi rezydentami podatkowymi,
  • nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.
CZYTAJ TEŻ: Kody PKD – ZUS odmawia pomocy, ale sądy ją przyznają

Trzeba wiedzieć, że ulga będzie jednorazowa. Odliczeniu będą podlegać wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych: na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem, związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą. Projekt przewiduje również możliwość odliczenia wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe.

Venture capital z podatkowym wsparciem

W celu ułatwienia firmom pozyskiwania kapitału, resort planuje wprowadzić ulgę na venture capital. Fundusz, który zdecyduje się na inwestycję w przedsiębiorstwo będzie miał prawo do pewnych odliczeń podatkowych. Ulga będzie wynosić 50 proc. kwoty inwestycji. Kwotę taką będzie można odliczyć od dochodu, ale nie będzie to mogło być więcej niż 250 tys. zł. Ulga ma dotyczyć m.in. funduszy inwestujących w innowacyjne firmy czy startupy.