Przepisy dotyczące czynnego żalu zawarto w kodeksie karno-skarbowym. W art. 16 §1 określono, że: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Czynny żal, aby uznano go za skuteczny musi mieć formę pisemną lub zostać złożony ustnie do protokołu. Należy w nim określić:

  • kto składa czynny żal;
  • do kogo zostaje on złożony (naczelnik urzędu skarbowego);
  • charakter popełnionego czynu i okoliczności w jakich go popełniono;
  • osoby, które uczestniczyły w popełnionym czynie;
  • czy podatnik naprawił popełniony błąd lub kiedy zamierza go naprawić.

Nie określono terminu w jakim podatnik powinien złożyć czynny żal. Jeśli zorientuje się, że nie dopełnił jakiegoś ciążącego na nim obowiązku lub popełnił błąd, powinien zrobić to jak najszybciej, jeszcze zanim organ podatkowy udokumentuje jego popełnienie.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Żal można też złożyć elektronicznie (skrzynka e-PUAP lub portal podatkowy). Jeśli zdarzenie miała charakter incydentalny w zawiadomieniu powinno się o tym urząd poinformować.

Kiedy czynny żal może nie być skuteczny?

Istnieją sytuacje, w których złożenie czynnego żalu będzie nieskuteczne i nie uchroni przedsiębiorcy przed karą. Są to sytuacje, w których:

  • sprawca kierował wykonaniem czynu zabronionego poprzez uzależnienie innej osoby od siebie (polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego), zorganizował grupę mającą na celu popełnienie przestępstwa skarbowego lub nakłaniał inną osobę do jego popełnienia  (art. 16 § 6 kodeks karny skarbowy);
  • organ podatkowy udokumentował już popełnienie czynu zabronionego, a podatnika  wezwano już w związku z jego popełnieniem;
  • przedsiębiorstwo jest w trakcie postępowania kontrolnego, przeszukania, czynności sprawdzających.

Kto podpisuje czynny żal?

Czynny żal powinni podpisać wszyscy współsprawcy czynu zabronionego. Oznacza to, że dokument powinny podpisać wszystkie osoby, które w jakiś sposób mogły przyczynić się do popełnienia czynu zabronionego.