Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT

Ustawa o podatku VAT określa, jakie podmioty mogą skorzystać z podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z VAT. Preferencja ta dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przychodów ze sprzedaży. Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić pewne warunki.

Publikacja: 23.08.2021 10:19

Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT

Foto: Faktura wystawiona przez nievatowca musi zawierać elementy wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Źródło: Adobe Stock

Współpraca z podmiotami zwolnionymi z podatku może budzić również wątpliwości dotyczące sposobu dokumentacji dokonywanej sprzedaży i rodzaju dokumentów otrzymywanych przez nabywców.

Przedsiębiorca nievatowcem?

Co do zasady, sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę, gdy nabywcą towaru lub usługi jest osoba prawna. Jednak istnieje pewien wyjątek, zgodnie z art. 106b ust. 2  ustawy o VAT: „Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3”. Natomiast art. 106b ust. 3 ustawy o VAT określa wyjątek w tym zakresie i wskazuje obowiązek sprzedawcy do wystawienia faktury, w razie wystąpienia takiego żądania ze strony nabywcy.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna – najbardziej stracą firmy na liniowym PIT

Żądanie to należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Nievatowcy mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe. Faktura przez nich wystawiona będzie się jednak różnić od tradycyjnej faktury VAT. Na fakturze nie będzie wyszczególniony podatek VAT (stawka oraz kwota) jedynie kwota netto, która będzie jednocześnie kwotą brutto oraz informacja o tym, że podatnik jest nievatowcem.

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Na fakturze powinna znaleźć się informacja o podstawie zwolnienia z podatku. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch rodzajów zwolnienia: podmiotowego i przedmiotowego.

  • zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom ze względu na limit obrotów (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Dotyczy podatników, którzy zwolnieni są z podatku z powodu nieprzekroczenia w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, do wartości sprzedaży nie wlicza się m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju oraz odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Natomiast zwolnienie nie dotyczy podmiotów dokonujących dostawy m.in. budynków i budowli, terenów budowlanych, nowych środków transportu oraz świadczenia usług prawniczych, jubilerskich.
  • zwolnienie przedmiotowe dotyczy podmiotów którzy prowadzą sprzedaż ustawowo zwolnioną z podatku VAT. Przedsiębiorca może być zwolniony ze względu na:
  1. zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT);
  2. ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3 ustawy o VAT);

Faktura wystawiona przez nievatowca musi zawierać elementy wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT z wyjątkiem informacji o:

  • stawce podatku;
  • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Jeśli podmiot zwolniony z VAT wystawia fakturę musi na niej znaleźć się informacja o podstawie prawnej, która wskazuje na to, że podmiot korzysta ze zwolnienia. Brak informacji o podstawie zwolnienia z podatku uznawany jest za błąd. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy podstawą zwolnienia jest nieprzekroczenie progu wartości sprzedaży.

Współpraca z podmiotami zwolnionymi z podatku może budzić również wątpliwości dotyczące sposobu dokumentacji dokonywanej sprzedaży i rodzaju dokumentów otrzymywanych przez nabywców.

Przedsiębiorca nievatowcem?

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły