Przypomnijmy, iż elektroniczne wnioski do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) można wysyłać już teraz. Ale można też składać je papierowo w urzędzie gminy albo przesyłać pocztą.

Zgodnie z projektem elektroniczne wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej mają być obowiązkowe od 1 października 2024 r. Pozostałe - o zawieszenie, wznowienie, zakończenie działalności bądź zmianę wpisu – będą jeszcze przyjmowane w postaci papierowej do 1 października 2026 r.

Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że digitalizacja wniosków do CEIDG to część szerszego procesu elektronizacji. W przyszłym roku wszystkie kontakty przedsiębiorców z ZUS odbywać się będą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), natomiast od 1 października 2026 r. obowiązkowy będzie adres do doręczeń elektronicznych.

Projekt przewiduje też inne zmiany. Na przykład uproszczenia przy rejestracji spółki cywilnej czy rozszerzenie zakresu informacji publikowanych w CEIDG, m.in. o pełnomocnikach. A także większą integrację z innymi systemami teleinformatycznymi, np. prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Nowe przepisy zakładają też możliwość publikowania w CEIDG danych przestrzennych, które są dostępne w serwisie geoportal.gov.pl. Projektodawcy podkreślają, że konieczna jest weryfikacja i uporządkowanie danych adresowych firm. – Miejmy nadzieję, że chodzi tylko o sprawdzanie adresów, a nie o zbieranie danych na potrzeby jakichś nowych podatków – mówi "Rzeczpospolitej" Przemysław Ruchlicki, zastępca dyrektora Biura Polityki Gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Czytaj więcej

Firma tylko online. Przedsiębiorca musi mieć internet