Uwłaszczenie ma się odbywać na wniosek, a nie z mocy prawa jak to miało miejsce przy gruntach mieszkaniowych.

– Organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie – podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" radca prawna Joanna Maj.

Cena gruntu Skarbu Państwa ma wynieść 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przy płatności jednorazowej lub 25-krotność przy płatności w ratach, ale nie więcej niż 60 proc. wartości gruntu. Gdy grunt jest gminy, ma to być 20-krotność opłaty, nie więcej niż wartość gruntu. Dodatkowo przewidziano bonusy przy płatności jednorazowej. Będą wyjątki np. w przekształceniu w drodze decyzji administracyjnej.

– Oznacza to, że dotychczas obowiązująca zasada ustalania ceny gruntu, przewidująca skompensowanie w cenie gruntu (opłacie za przekształcenie) wartości użytkowania wieczystego, będzie się stosować wyłącznie do roszczeń użytkowników wieczystych przyznanych ustawą wiele lat temu – wyjaśnia mec. Joanna Maj.

Projekt ustawy przewiduje przyznanie użytkownikom wieczystym ograniczonego w czasie roszczenia o nabycie prawa własności oraz wprowadzono przeznaczone dla tego trybu odrębne zasady sprzedaży obejmujące m.in. reguły ustalania ceny, bonifikat oraz przypadki, w których nie będzie możliwe skorzystanie z tego roszczenia.

Czytaj więcej

Firma zamieni użytkowanie wieczyste we własność