Co czeka firmy w 2023 roku: podatki, prawo pracy i ZUS

Polski Ład 3.0, wzrost stawek podatku od nieruchomości, minimalnego wynagrodzenia, diet, składek na ZUS - rok 2023 przynosi duże zmiany w obowiązujących przepisach dla przedsiębiorców.

Publikacja: 02.01.2023 14:12

Co czeka firmy w 2023 roku: podatki, prawo pracy i ZUS

Foto: Adobe Stock

Wyższe składki do ZUS

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wynoszą 1418,48 zł miesięcznie. I to bez składki zdrowotnej, która jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika.

Podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców do 22,80 zł. Ale to nie koniec podwyżek. Od lipca najniższa płaca wyniesie 3600 zł, a stawka godzinowa – 23,50 zł.

Nowy obowiązek dla płatników składek

Od 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać też profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwia ona załatwienie online większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Nowi płatnicy składek

Od 1 stycznia 2023 r. do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają oskładkowaniu, dodana została też działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Wyższe diety z tytułu podróży służbowej

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła o 7 zł wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku podróży służbowych. W efekcie wynosi ona 45 zł. Zmieniają się też inne wskaźniki. I tak, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 9 zł (dotychczas 7,60 zł), a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg (dotychczas 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem do 900 zł (dotychczas 760 zł).

Czytaj więcej

Polski Ład 3.0

Od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać kolejny pakiet zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem 3.0. To kolejna nowelizacja, która przewiduje szereg ważnych zmian w przepisach podatkowych, m.in. w CIT, PIT i VAT. Do najważniejszych z nich można zaliczyć te dotyczące: podatku minimalnego, przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, transakcji rajowych czy stawek VAT.

Z nowym rokiem z przepisów zniknęły regulacje CIT ws. tzw. ukrytej dywidendy, które zostały wprowadzone nowelizacją z 29 października 2021 r., ale ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r. W założeniu miały zapobiegać dystrybucji zysku do wspólników, która zmniejsza dochód podatnika. W tym celu pierwotnie wyłączono z kosztów pewne kategorie świadczeń o charakterze ukrytej dywidendy. Jednak ostatecznie resort finansów pod wpływem postulatów przedsiębiorców i z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą wywołaną wojną w Ukrainie wycofał się z tego pomysłu.

Kolejnym ważnym rozwiązaniem, na które zdecydował się ustawodawca, to odroczenie wejścia w życie tzw. podatku minimalnego. I tak podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego zostali zwolnieniu z obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. A w przypadku tych, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie będzie miało zastosowanie do do końca tego roku podatkowego. Co istotne, samo zwolnienie weszło w życie dzień po ogłoszeniu nowelizacji. Ustawodawca postanowił jednak istotnie zmodyfikować też zasady dotyczące podatku minimalnego, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Podwyższono m.in. do 2 proc. wskaźnik rentowności, zmianie ulegnie też metodologia jego wyliczania oraz dotychczasowego wskaźnika przychodów na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania.

Czytaj więcej

Wchodzi w życie Polski Ład 3.0. Co zmieni się w podatkach?

Forma opodatkowania

Nowy Rok to wyjątkowy dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad formą opodatkowania. Mogą bowiem wybrać sposób rozliczeń nie tylko na przyszłość, ale także wstecznie. Ta druga możliwość dotyczy tych, którzy w 2022 r. byli na liniowym PIT albo na ryczałcie. Do 2 maja mogą rozliczyć zeszły rok według skali.

Przypomnijmy, że obniżka stawki w pierwszym progu skali (z 17 na 12 proc.) nastąpiła dopiero w lipcu. Może więc okazać się, że robiąc kalkulację na początku roku ze stawką PIT 17 proc., korzystniejszy dla przedsiębiorcy był np. ryczałt. A teraz, po obniżce podatku, symulacja się zmienia na korzyść skali. Ale decyzja zależy nie tylko od stawki. W kalkulacji trzeba wziąć też pod uwagę koszty biznesu, wysokość składki zdrowotnej, a także podatkowe preferencje (np. rozliczenie z małżonkiem jest na skali, na liniówce nie przysługuje).

Duży wzrost stawek podatku od nieruchomości

Od stycznia idą w górę stawki podatku od nieruchomości. Nie w każdej jednak gminie o tyle samo. Wszystko w rękach rad gmin i rad miast bo to one podejmują w tej sprawie decyzje. Mogą postanowić, że na obszarze danej gminy będą obowiązywały stawki maksymalne, ale nie muszą. Podwyżki mogą zatem być, ale niekoniecznie najwyższe z możliwych.

Wyliczenia GUS pozwoliły ministrowi finansów podnieść maksymalne stawki podatku od nieruchomości o 11,8 proc.

Z kolei maksymalne stawki w przypadku budynków:

- mieszkalnych – wynoszą 1,00 zł od mkw. powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Maksymalne stawki wynoszą w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 mkw. powierzchni. Przy gruntach pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni. Z kolei w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, trzeba zapłacić 0,61 zł od 1 mkw. powierzchni.

Czytaj więcej

Od stycznia firmy czeka wyjątkowo duży wzrost stawek podatku od nieruchomości

Wyższe składki do ZUS

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wynoszą 1418,48 zł miesięcznie. I to bez składki zdrowotnej, która jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie