Koniec użytkowania wieczystego. Dla firm problemem może być pomoc publiczna

Przedsiębiorstwa będą mogły przekształcić prawo użytkowania nieruchomości komercyjnych we własność i płacić od gruntu podatek od nieruchomości - zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Publikacja: 30.03.2023 14:00

Koniec użytkowania wieczystego. Dla firm problemem może być pomoc publiczna

Foto: Adobe Stock

Użytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z dodanym do ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 198g ust. 1, będzie miał 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu na wystąpienie z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej.  Cena wykupu gruntu wyniesie co najmniej 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, ale nie więcej niż wartość gruntu.

Jak pisze w swoim artykule na łamach "Rzeczpospolitej" Małgorzata Kaliszewska, najbardziej zaskakującą jest termin sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, który na początku procesu legislacyjnego wynosił 10, a obecnie aż 25 lat. Jednocześnie projektodawca wprowadził roszczenie o nabycie gruntu przez użytkownika wieczystego. Ale ograniczone w czasie.

- Wniosek będzie można zgłosić tylko przez jeden rok od wejścia w życie przepisu. I roszczenie będzie przysługiwało tylko, gdy umowa użytkowania wieczystego zawarta została co najmniej 25 lat temu. A także tylko wobec gruntów trwale zagospodarowanych, co w zasadzie wyklucza ich powrót do zasobu publicznego nawet w długoletniej perspektywie – mówi "Rzeczpospolitej" radczyni prawna Joanna Maj z sosnowieckiego magistratu.

Ponadto roszczenie nie będzie przysługiwało wobec gruntów niezabudowanych, a także wykorzystywanych na potrzeby gospodarki leśnej, rolnej oraz wykorzystywanej na potrzeby infrastruktury i wobec gruntów, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Trzeba mieć też na uwadze, że zgodnie z projektem ustawy, przepisy dotyczące wykupu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. A te odnoszą się do przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest przedsiębiorca.

- W przypadku przedsiębiorców, którzy mają wykorzystany w całości limit pomocy lub też gdy wartość udzielonej pomocy przekroczy dostępny limit, w umowie sprzedaży zostanie ustalona dopłata do wartości rynkowej nieruchomości. Konieczność uiszczenia dopłaty może oznaczać, że także z tego powodu wykup nie będzie opłacalny i w istocie niewielu przedsiębiorców z niego skorzysta – zwraca uwagę radczyni prawna dr Agnieszka Grabowska-Toś.

Zdaniem radczyni prawnej Joanny Dziedzic-Bukowskiej, planowane zmiany okażą się korzystne przede wszystkim dla tych podmiotów, które dotychczas z pomocy publicznej nie korzystały bądź łączna wartość uzyskanej przy zakupie pomocy publicznej nie przekroczy limitu pomocy de minimis.

Czytaj więcej

Rząd likwiduje użytkowanie wieczyste, ale nie wszystkim się to opłaci
Prawo i Podatki
Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo i Podatki
Od dzisiaj można zakładać fundacje rodzinne. Wszystko, co trzeba o nich wiedzieć
Prawo i Podatki
Ostatnie dni na rozliczenie składki zdrowotnej
Prawo i Podatki
Od środy trzeba gromadzić nowe dokumenty związane z pracownikami
Prawo i Podatki
Niemiła niespodzianka dla niektórych firm. Chodzi o rozliczenie składki
Prawo i Podatki
Czy zadatek może być równy całości ceny za usługę? Jest wyrok sądu