Z informacji przekazanych przez wiceministra finansów Artura Sobonia wynika, że prace nad nowelizacją ordynacji podatkowej są zaawansowane. – Opracowywany projekt zawiera szereg rozwiązań służących uproszczeniu procedur podatkowych – podkreśla.

Oto lista najważniejszych zmian:

  • urzędy skarbowe nie będą już przeprowadzać kontroli podatkowych, a skupią się na czynnościach sprawdzających, które zostaną rozbudowane;
  • pojawi się postępowanie uproszczone, właściwe dla spraw, w których zobowiązanie podatkowe nie przekracza 5 tys. zł i nie ma potrzeby przeprowadzania złożonego postępowania dowodowego. Ma być wszczynane na wniosek podatnika i trwać maksymalnie 14 dni;
  • dojdzie nowa ulga w spłacie zobowiązań – umorzenie podatku jeszcze przed terminem jego płatności. Nie trzeba będzie czekać z wnioskiem o umorzenie aż do powstania zaległości. Zwiększy się także kwota podatku, z 1 tys. zł do 5 tys. zł, którą za podatnika może zapłacić inny podmiot;
  • uproszczony zostanie tryb korygowania deklaracji przez urzędników;
  • nowelizacja przewiduje zniesienie obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanego zeznania.

Czytaj więcej

Będzie kolejna duża reforma podatkowa w Polsce. Co się zmieni?